euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Започват тежките преговори по бюджет 2010 на ЕС

Аделина Марини, July 10, 2009

Бюджетният съвет се очаква да постигне днес споразумение по проекто-бюджета на ЕС за 2010 г., одобрен по-рано от ЕК. На фона на настоящата икономическа и финансова криза Съветът ще се опита да намери баланс между съкращенията в някои сфери и финансирането на политическите приоритети като например стимулирането на икономическия растеж и заетостта. Преди да започне да чете бюджета обаче, Съветът ще проведе среща с ЕП, за да се опита да намери обща позиция с депутатите за предстоящите преговори.

Очаква се, окончателното приемане на бюджета да стане в Страсбург през декември, ако преговорите се окажат успешни, тъй като, съгласно договора от Ница, правомощията на ЕП вече са значително увеличени, особено по отношение на финансовите решения. От друга страна обаче, настоящият състав на ЕП след изборите през юни, е твърде разнороден и не е ясно доколко ще се запази сегашната скорост на приемане на решения.