euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Икономическият ръст и заетостта ще бъдат приоритет на Оли Рен

euinside, January 11, 2010

Основен и най-важен приоритет на бившия еврокомисар на разширяването и кандидат за поста комисар по икономическите и валутните въпроси Оли Рен ще бъде създаването на условия за икономически растеж и справяне с безработицата - всичко това в контекста на макроикономическата стабилност. Според него основен инструмент за постигане на тази цел ще бъде новата стратегия 2020 г., която ще наследи Лисабонската стратегия за растеж и заетост и съставена по време на шведското председателство. Одобрението й предстои на неформалния Европейски съвет в началото на февруари.

Оли Рен смята, че, както е записано във вижданията на председателя на Европейската комисия (ЕК) Жозе Мануел Барозу, Европейската инвестиционна банка може да има важна роля в стимулирането на инвестициите за постигане на модернизация.

Вторият приоритет на финландския кандидат за еврокомисар ще бъде гарантиране на устойчивостта на публичните средства в ЕС, както и подобряването на тяхното качество. В писмените му отговори до евродепутатите, Оли Рен е записал, че навременно и устойчиво консолидиране на публичните средства в рамките на Пакта за стабилност и растеж като част от стратегията за изход от кризата, ще бъде от основно значение. Отделно от това, трябва да бъдат засилени и съществуващите инструменти за координация на европейските политики.

Като трети приоритет г-н Рен си е поставил засилването на ролята на Съюза в международните икономически отношения, тъй като ЕС има ключова роля на международно ниво, но трябва да се установи стабилно в нововъзникващата система на глобално икономическо управление, където Г20 играе все по-централна роля.

Току-що започна изслушването на Оли Рен в Комисията по икономически въпроси в ЕП. Очаквайте още подробности по-късно на euinside.

new 19:20 Членството в Еврозоната на новите страни-членки на ЕС трябва да се осъществи според правилата, заяви Оли Рен на въпрос за предсрочното приемане особено на страни, с фиксиран курс към еврото, каквато е България. "Знам, че има един дебат между икономистите и юристите по отношение на тълкуванието на учредителния договор. За мен основното е, че ние трябва да имаме устойчиви публични финанси и макроикономическа стабилност. Петте критерия, всъщност, са индикатори, които показват дали една държава отговаря на основните изисквания, например устойчиви публични финанси. Ще разгледам евентуалните кандидати в светлината на тези правила, за да направя така, че законните разпоредби да се зачитат", добави досегашният еврокомисар на разширяването.

В този смисъл, финландският кандидат за еврокомисар по икономическите и валутните въпроси заяви, че е против и търсенето на начини за напускане на Еврозоната на държави като Гърция например, които заради свръхдефицит и лоша фискална дисциплина подриват доверието в единната европейска валута. Оли Рен увери, че и сега Европейската комисия работи заедно с гръцкото правителство, на което трябва да се подаде ръка, защото в противен случай ще се стигне до още по-сериозна нестабилност, както във вътрешнополитически план, така и в рамките на Еврозоната.

Оли Рен настоява и за едно единно представителство на ЕС и Еврозоната, по-специално, в международните финансови институции като МВФ и Г20. Той обеща и скорошно създаване на подробна стратегия за излизането на съюза от кризата, съставена на база страна по страна с отчитането на спецификите на отделни страни-членки. Образованието обаче е изключително важно, за да може Европа да излезе от кризата и за да създаде функционираща зелена икономика.