euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Най-после изследване, което мери административната тежест на местно ниво

Аделина Марини, July 15, 2009

Днес ще бъде представено първото за България изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво. Изследването е направено от Института за пазарна икономика по собствена методология, която вероятно ще бъде разкрита днес, и предлага още социологическо проучване и класация на областните градове. Индексът включва 28-те области в България. Изследването е направено в периода януари – май 2009 година и се концентрира върху административната тежест, налагана върху бизнеса под формата на:

1) местни данъци и такси;

2) регулиране на местно ниво;

3) административни услуги на местно ниво;

4) корупция в местната власт.

Това ще бъде първата възможност за независима оценка на местните тежести като лицензионни режими, ограничения, податливост на корупция. Досега единствено държавата в лицето на Министерството на държавната администрация водеше сметка за условията, които местните власти създават за стартирането на бизнес на тяхна територия.