euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европа се завръща

euinside, January 2, 2010

Get the Flash Player to see this player.

N.B. Видеото започва след 20-тата секунда по независещи от euinside причини.

Така определи испанският премиер Хосе Луис Сапатеро четирите приоритета на испанското председателство на ЕС, което започна на 1 януари. Първият и основен приоритет на Мадрид ще бъде икономическото възстановяване и създаването на нови работни места. За постигане на този приоритет Испания ще работи за повече икономическа координация сред страните-членки на Съюза, а също ще постави и началото на нов, по-устойчив модел за икономически растеж, както и за подобряване на финансовия надзор в рамките на ЕС.

Вторият приоритет, който г-н Сапатеро изложи през декември ще бъде прилагането на Лисабонския договор. Испания ще бъде първата страна-членка на ЕС, която ще председателства Съюза с нов институционален договор, който създаде два нови стратегически поста в европейските институции - постоянният председател на Европейския съвет Ерман ван Ромпой, който ще председателства всички срещи на върха на ЕС и баронеса Катрин Аштън, чиято основна цел е да направи така, че външната политика на Съюза да изглежда доста по-добре координирана в международен план. Испанското председателство ще работи и с нов Европейски парламент, чийто правомощия са силно завишени.

Независимо от това обаче, националните ротационни председателства запазват до голяма степен своята сила, тъй като ще продължат да ръководят ресорните Съвети, като например ЕКОФИН (Съветът на финансовите министри на ЕС), Съвета по земеделие и рибарство (срещата на земеделските министри на Съюза) и т.н.

Именно новата институционална среда е причина за третия приоритет на испанското председателство - инициативата за създаване на Европейска народна законодателна инициатива. Това е инструмент, както обясни испанският премиер, който ще даде на хората в Европа реална възможност за участие в законодателния процес.

Интерес буди четвъртият приоритет на Испания - засилване ролята на Европа като глобален играч в новия многополюсен свят. Испанското председателство ще наблегне сериозно на управлението на миграцията с намерението да превърне този проблем в стратегически приоритет за Европа. Испания е една от страните-членки на ЕС най-силно засегнати от притока на нелегални емигранти от северна Африка.

Същевременно, посочването на четвъртия приоритет дава ясна представа, че независимо от наличието на съвсем нов пост, който ще се занимава с общата външна политика на съюза, Испания е твърдо решена да подпомага така наречения външен министър на Съюза във формирането на общата му външна политика. По тази причина, Хосе Луис Сапатеро посочи в речта си пред Европейския парламент в началото на декември, че сред основните задачи на страната му ще бъде полагането на специални усилия за консолидиране на ЕС към Средиземноморието и превръщането му във форум на политически диалог и сътрудничество между ЕС и страните от южния бряг.

По отношение на САЩ, според г-н Сапатеро, вече е време за запълването на трансатлантическите отношения със съдържание. "Трябва да се възползваме от по-голямата готовност на новото американско правителство, а и с влизането в сила на Лисабонския договор, става все по-важно да си сътрудничим със САЩ в настоящата икономическа и финансова криза".

По същия начин, в отношенията си с Русия, ЕС трябва да създаде мрежа от споразумения, чиято основна цел да бъде изграждането на доверие и по-доброто интегриране на Русия като конструктивен партньор, на когото може да се вярва. Съвсем естествено, в изграждането на по-задълбочени отношения с Русия, съвсем естествено особено значение ще има енергетиката.

Задълбочаването на отношенията с Русия не пречат на испанското председателство да отстоява задълбочаването на отношенията със съседните на ЕС страни, особено тези от Източното партньорство, както и Западните Балкани и тяхното бъдеще в ЕС. В този смисъл, Мадрид ще обърне специално внимание на вече започналите процеси на присъединяване на страни от региона, а това са тези, които вече са започнали преговори - Хърватия, Македония и Турция.

Разбира се, Испания не се отказва от промените в климата като акцент в своята програма, но темата не е поставена изрично като част от приоритетите на председателството. Посочва се единствено, че Европа трябва да продължи да бъде водач в битката срещу промените в климата.

Да се поеме председателството след Швеция, която се справи брилянтно с всичките си 3 приоритета, а също и след институционални промени, е огромно предизвикателство. Повод за спокойствие дава фактът, че Испания има опит в европейската политика и председателстването на съюза няма да й е за първи път. Независимо от това обаче, рисковете от стъпка назад не са никак малко. Първо, защото Испания има сериозни вътрешнополитически проблеми като желанието на каталунците за независимост. Второ, страната съвсем не е пример за най-добрия член на Съюза предвид спорната политика на Мадрид спрямо имигрантите от Африка, а също и спрямо вътрешноевропейските нелегални имигранти.

Иначе казано, следващите 6 месеца ще бъдат особено интересни, тъй като ще покажат доколко Съюзът върви напред към по-задълбочена интеграция или обратното.