euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК ще помогне и на Румъния с 5 млрд. евро

Аделина Марини, April 21, 2009

Европейската комисия ще отпусне 5 млрд. евро заем на Румъния като допълнение към близо 20-те млрд. евро финансова помощ за закъсалата румънска икономика. Заемът е средносрочен и се отпуска с условието румънските власти да изпълнят програма от сериозни финансови, фискални и структурни реформи.

По-рано Международният валутен фонд се ангажира да отпусне на Румъния близо 13 млрд. евро, а Световната банка, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие ще отпуснат по един милиард евро. Цялата сума ще бъде предоставяна на Румъния на пет транша през следващите 24 месеца.

Основна цел на заемите е капитализация на закъсалите румънски банки, консолидация на бюджета така, че да се ограничи бюджетният дефицит до 5.1 % от БВП за тази година, както и за подобряване работата на публичната администрация.

Преди Румъния, към международната помощ ръка отправиха още Унгария и Латвия. Решението на Европейската комисия предстои да бъде одобрено и от министрите на финансите на Европейския съюз на 5 май.