euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС се обръща на Изток, но не към Русия

Аделина Марини, May 7, 2009

Днес официално ще бъде представена инициативата "Източно партньорство", насочена към съседите на ЕС на изток. Това ще стане на среща на високо равнище в Прага, в която ще участват лидерите на ЕС + Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Идеята за ясно дефиниране на отношенията с източните съседи на ЕС беше предложена миналата година от Полша и Швеция, а по-късно се наложи да бъде формулирана, след като по време на френското председателство беше създаден Средиземноморският съюз - подобна инициатива, само че за партньорство със страните по бреговете на Средиземно море. Със създаването на тези две инициативи на практика се разделя работата по Политиката на добросъседство на ЕС, която преди обединяваше всички съседи. Основната цел е да се достигне максимумът в общуването, предвид политическите реалности и процеса на реформи във всяка една държава.

Основен акцент в Източното партньорство ще бъдат реформите и пътят към демокрацията, както и енергийната сигурност. Предвид доста по-непосредствената нужда на ЕС от енергийна независимост, вероятно енергетиката ще бъде и акцентът в инициативата.