euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС да удължи мониторинга върху България, препоръчва доклад

Аделина Марини, May 11, 2009

"За две години и половина членство в ЕС, организираната престъпност и корупцията все още представляват сериозни проблеми за България. Те оказват осезателно влияние върху вътрешната политическа динамика и фундаменталните права на гражданите, законния бизнес и финансите". Това са заключенията на обширен анализ на Центъра за изследване на европейските политики, базиран в Брюксел. Анализът е специално насочен към опазването на върховенството на закона в разширения ЕС и казусите с България и Румъния. Българската част е разработена от Иванка Иванова от институт "Отворено общество".

В анализа се посочва, че организираната престъпност и корупцията са довели до следните вреди за обществото: спад на общественото доверие в институциите и политическата система; нарушение на фундаменталните права и свободи на гражданите; пречки пред икономическия растеж; ограничаване на икономическата свобода и предприемачеството в избрани бизнес сфери, където е трудно да се започне и поддържа бизнес, освен ако не се получи разрешение от политическите и/или престъпни патрони.

В изследването се препоръчва борбата с корупцията в съдебната система да бъде определена за върховен приоритет на Висшия съдебен съвет, а той от своя страна да назначава своите членове, както и тези в съдебната система изцяло въз основа на професионални критерии. Освен това Иванка Иванова препоръчва Главната прокуратура да направи оценка на нарушенията и да започне колкото се може повече разследвания и преследвания за корупция в съдебната система и изобщо в правоналагащите институции. Препоръчва се и избягване на честите промени в законодателството, повече прозрачност и отчетност на институциите. България не бива да разчита изцяло на външно оценяване, а ДАНС трябва да провежда периодични оценки на риска, който представлява организираната престъпност и корупцията за националната сигурност, върховенството на закона, икономиката и финансите, както и да прави публични своите оценки.

Въвежднето на независима система за наблюдение над полицията е друга препоръка на Центъра за изследване на европейските политики, както и подобряване на материалните условия, заплащането и подбора на служителите в полицията.

Анализът отправя препоръки и към институциите на ЕС, а именно: да се удължи мониторингът върху България в областта на правосъдието и вътрешните работи отвъд срока от 3 години от началото на членството, които изтичат в края на годината. Борбата с корупцията и организираната престъпност да служат за основа на последващото наблюдение. Освен това, този механизъм да бъде обвързан със системите на други институции като Световната банка и системата ГРЕКО на Съвета на Европа. Не на последно място, ЕС да потърси и вътрешни механизми за докладване или за критична оценка отвътре в системата на МВР и прокуратурата.