euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС+ поднови финансирането на проекти в новите членки

Аделина Марини, July 14, 2009

Страните от така наречения ЕС+ - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн обявиха, че ще подновят финансирането на енергийни, социални и проекти, свързани с укрепването на демокрацията в новоприсъединилите се страни-членки на ЕС, сред които и България. Схемата, по която се плащат над 1 млрд. евро е за 5 години и бяха спрени, докато се изчистят съмнения за злоупотреби, както и заради нуждата от обновяване на списъка на страните, които ще получат средства. В замяна на отварянето на схемата Норвегия, например, ще получи от ЕК разрешение за по-високи износни квоти на риба в ЕС.

Най-много пари по схемата ще получи Полша - близо половин милиард евро, следвана от Унгария със 127.4 млн., Чехия със 104 млн. евро и Румъния с 91 млн. евро, съобщава електронното издание EUobserver. Парите за България не са посочени от изданието.

Средствата могат да бъдат управлявани директно от неправителствена организация или от националните правителства. Идеята обаче е през следващите 5 години да се засили ролята на гражданския сектор.

Трите държави ще бъдат и много по-бдителни по отношение разходването на парите, за които ще отговарят националните правителства, но ще бъдат правени редовни проверки, одити и посещения на място по проекти на стойност над 2 млн. евро, както и в държави, където съществува по-висок риск от злоупотреба с парите.