euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Страните от ЕС могат временно да намаляват ДДС в определени области

Аделина Марини, May 5, 2009

ЕКОФИН (Европейският съвет на министрите на финансите и икономическите въпроси) одобри днес директивата, позволяваща страните-членки да намаляват размера на ДДС върху специфични дейности, с интензивна заетост, включително и ресторантска дейност. Условието е да не се допуска нечестна конкуренция между предоставящите услуги в различните страни-членки. Възможността за намаляване на ставките на ДДС в определени сектори на икономиката беше договорена от Европейския съвет през декември в отговор на икономическата криза, но ако е с временен характер.

Съгласно одобрената днес директива, следните сектори могат да се възползват от намаляване на ДДС: поправки на велосипеди, обувки и кожени изделия, дрехи, домашно почистване, гледане на болни, деца, възрастни и хора с увреждения, фризьорство, ремонтни услуги по домовете с изключение на материалите, които се ползват, ресторанти и кетъринг, книги.

Директивата влиза в сила на първия ден от месеца след публикуването й в Официален вестник. Тя допуска изключения за някои страни като например Малта, на която е позволено да поддържа нулева ставка на ДДС за хранителни стоки и фармацевтични продукти, а Португалия получава правото да намали ДДС върху таксите за преминаване по мостове в района на Лисабон.