euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Министрите на финансите на ЕС обсъждат изходите от кризата

Аделина Марини, October 1, 2009

Принципите за връщане към балансирани публични финанси, нова рамка на финансовата стабилност на ЕС, мерки срещу продължителна безработица и финансиране на мерки срещу промените от климата са основните въпроси, които министрите на финансите на ЕС, заедно с гуверньорите на централните банки ще обсъдят днес на срещата им в Гьотеборг. Тя ще бъде неофициална, което означава, че няма да бъдат взимани конкретни решения. Вместо това, в малко по-свободна атмосфера, министрите и гуверньорите ще могат да обсъдят кои мерки могат и кои не могат да бъдат осъществени.

По отношение на предотвратяването на продължителна безработица, основна тема на срещата ще бъде фактът, че много страни-членки на ЕС са изправени пред риск от повишаване на безработицата, която може, освен да достигне високи равнища, да се превърне и в структурна. В краткосрочните си анти-кризисни мерки, правителството на премиера Бойко Борисов предвижда запазване и разкриване на нови работни места в отраслите със стратегическо значение за страната. Освен това, ще се вдигне размерът на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се до 420 лв., ще се изгражда единна информационна система за търсене и предлагане на работа, разширяване на обхвата и формата на професионалната квалификация, ограничаване на търсенето на чужда работна ръка на българския пазар, определяне на заплатите в бюджетния сектор в зависимост от възможностите на бюджета, икономическия растеж и инфлацията.

На второ място, в Гьотеборг ще бъде обсъдено разработването на стабилизационни споразумения в ЕС за предотвратяване, управление и "лечение" на бъдещи кризи. Отделно от това, ще се обмисли и каква форма да приеме процесът за договаряне на нова паневропейска надзорна структура върху финансовия сектор - тема, по която не беше постигнато съгласие на ниво Г20, а в ЕС също има разногласия. Още по темата за финансовия надзор в ЕС, може да прочетете тук. За постигане на устойчивост на българската финансова система, правителството предвижда намаляването на неефективните разходи в бюджета за тази година с 15% и още едно в края на 2010 г. Съкращения на постове в изпълнителната власт, преструктуриране на приходните агенции, спиране на корупцията при усвояването на еврофондовете, развитие на вътрешен одит и други, по-специфични мерки.

По отношение на финансирането на мерките за борба с промените в климата, финансовите министри ще обсъдят облагането с данъци на въглеродния диоксид. Ще бъдат обсъдени и мерките, които може да залегнат в новото споразумение, което трябва да замени Протокола от Киото.

Съгласно и договореностите на срещата на върха на Г20 в Питсбърг миналата седмица, финансовите министри на ЕС се очаква да се договорят за запазване на финансовите стимули за икономиките. България по никакъв начин не стимулира извънредно определени икономически отрасли. За момента правителството заявява, че ще се бори за облекчаване на бюрократичните пречки пред развитието на българския бизнес, както и да стимулира чуждите инвестиции. Приоритетно ще бъде и развитието на новите енергийни източници.