euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕП ще гласува либерализирането на енергийния пазар

Аделина Марини, April 22, 2009

Малко преди края на мандата си Европейският парламент ще гласува днес един от най-важните паневропейски закони - за либерализирането на пазара на газ и електричество в ЕС. Директивата за либерализирането на пазара на енергия в Европейския съюз е една от най-дълго обсъжданите и най-оспорвани до момента. В близък до настоящия си вид тя беше въведена първо през 2004-та, а после и през 2007-ма година като предвижда, на теория поне, възможността домакинствата сами да избират доставчиците си на енергия. При присъединяването си, България беше задължена да хармонизира законодателството си, но стана ясно, както и в останалите страни-членки, че това на практика е почти невъзможно.

По така наречения трети енергиен пакет беше постигнат компромис в края на март между Европейския парламент и Чешкото председателство, с което се засилват правата на потребителите за сметка на монополното положение на разпространителите на енергия. Освен от Европейския парламент, директивата трябва да бъде одобрена и от Съвета на министрите, което може да се провали поради сериозната съпротива на Германия и Франция. Заради тях беше договорен компромисът страните-членки да могат да избират между пълната раздяла на енергийните компании с техните разпределителни мрежи и вариантът, ако ги запазят, да дадат достъп на независим орган да извършва разпределението.

Що се отнася до България, страната ни е изправена пред санкции от Европейската комисия заради липсата на какъвто и да било напредък в прилагането на директивата. У нас на практика няма свободна търговия на електроенергия или газ на пазарни цени. По-голямата част от произведената енергия се търгува на регулирани от ДКЕВР цени. Това, впрочем, дава и възможност на управляващите, да използват този факт с предизборни цели като намаляват цените на парното или блокират увеличението на електричеството без да са гарантирали естествения спад на цените при влагане на разумни инвестиции в модернизиране на остарялата преносна система. Пазарът на електроенергия у нас официално беше напълно либерализиран от 1 юли 2007, на практика обаче само 10-15% от обема на вътрешното потребление се търгува свободно, а лицензираните търговци на електроенергия са склонни засега да продават само на едро. Друг аспект на директивата е Законът за енергийната ефективност, който, съвсем не изненадващо, също се изроди в закон, обслужващ конкретни интереси.