euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕП подкрепи либерализирането на енергийния пазар

Аделина Марини, April 22, 2009

Европейският парламент одобри по-нататъшната либерализация на пазара на електричество и газ в Европейския съюз. Това стана, след като евродепутатите подкрепиха третия енергиен пакет на Европейската комисия, предвиждащ отделяне на доставката и производството от преноса на електричество или газ.

Според решението на Европейския парламент, страните-членки ще могат да избират между три възможности: пълно разкъсване на собствеността, независим системен оператор или независим оператор на преноса. При първия случай ще се наложи компаниите да продават преносните си мрежи като по този начин създадат отделни оператори, които да стопанисват мрежите. За да либерализират енергийния пазар, страните-членки могат, например, да задължат фирмите да предадат контрола върху преноса на специално създаден за целта независим орган. При третия вариант всъщност става дума за запазване на статуквото, но при ясно определени правила.

Един от интересните аспекти на третия енергиен пакет на Европейската комисия беше частта му за участието на фирми извън Европейския съюз в енергийния пазар. Русия първа разпозна себе си в тези текстове и това доведе до много спорове и разделение в съюза. Евродепутатите подкрепиха текстовете, които пречат на компания извън ЕС да контролира преносните системи на територията му до изпълняването на определени условия. Такива условия например са национален регулатор да има правото да откаже сертифицирането на преносна система, чийто оператор се контролира от "човек или хора от трети страни". Страните-членки имат на разположение три години и половина, за да приложат на практика тази част от новото законодателство. Междудругото, България вече се сблъска с подобен казус, когато по време на посещението на президента Георги Първанов в Москва в началото на годината стана ясно, че Русия иска да получи права върху българската газопреносна система. Това беше част от условията на Москва за осъществяването на проекта "Южен поток".