euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Икономическата пролет се очертава гореща

Аделина Марини, March 21, 2011

Златното сечение в глобалната икономика изглежда отново се скрива зад хоризонта със засилването на опасенията от прегряване в някои значителни за световното съотношение на силите нововъзникващи икономики. Според анализ на американския мозъчен тръст Карнеги с автори Ури Дадуш и Бенет Стенсил, сред най-застрашените от прегряване държави са Бразилия и Индонезия, но симптоми на покачваща се температура проявяват още Китай, Аржентина, Индия, Южна Корея, Мексико, Турция и Южна Африка. Авторите обаче подчертават, че засега ситуацията е в съвсем ранен стадий и е възможно лошото да бъде предотвратено.

Макар да препраща към ситуацията с кризата, която връхлетя Азия през 1997-ма година, анализът посочва, че повторението й е малко вероятен.

Кои са симптомите?

В анализа на Ури Дадуш и Бенет Стенсил са очертани три форми на прегряване: вътрешни дисбаланси, финансови балони и външни дисбаланси. Вътрешните дисбаланси, пишат авторите, се изразяват най-ясно в покачващите се цени на стоките и услугите. Балоните във финансовата сфера пък се получават, когато цените на активите започнат да се разминават с икономическите фундаменти (тоест спират да са реалистични), а външните дисбаланси пък са очертани от изключително широкообхватните и неустойчиви баланси по текущата сметка.

Пациентите

Според Карнеги, Бразилия най-ясно проявява симптомите на прегряването, тъй като производителността й е с близо 10 процентни пункта над десетгодишната предкризисна тенденция. Инфлацията е с 1.5 процентни пункта над заложената и се покачва, а обменният курс на бразилската валута е достигнал тревожните 54% над средното предкризисно равнище.

В Аржентина са налице нарастващи вътрешни дисбаланси. Икономическият растеж в страната, която едва се възстанови след тежкия си фалит преди години, вече надвишава предкризисното темпо, инфлацията е с повече от 1 пункт над заложената, а фондовите борси са се покачили с близо 60 на сто от януари 2008.

В Индия и Индонезия брутният вътрешен продукт също е с 10 пункта над обичайната тенденция за покачване, а инфлацията е с повече от 2 процентни пункта над целта. В сравнение с предкризисните нива, обменният курс на Индонезия се е повишил с 23 процента, а балансът на текущата сметка се очаква да се влоши с 3% от БВП през следващите пет години в сравнение с предкризисните средни нива. Индия също страда от сериозно оскъпяване на валутата си и от "ерозия" на текущата сметка.

Тревога будят цените на имотите в Китай, където държавата се намеси централно, но все още е рано да се прогнозира резултатът. Русия има проблеми с високата инфлация и оскъпяването на рублата, като в същото време производителността е с повече от 10 пункта под тенденцията си, а борсовите цени спаднаха с около 40 процента от 2008 година насам. Очертават се фондови балони в Южна Корея и Мексико. В Южна Африка и Турция се забелязват външни дисбаланси.

Според Ури Дадуш и Бенет Стенсил симптомите на прегряване са ограничени само в някои определени сектори на икономиката и проблемите изглеждат контролируеми. Независимо от това обаче, пишат авторите, тези симптоми са ясен сигнал за по-широки проблеми, които лесно може да прелеят в други сектори на икономиката. И всъщност, отбелязват още те, най-голямата опасност за нововъзникващите икономики не е текущото им състояние, а пътят, по който ще поемат оттук нататък.

Проблемът, пред който са изправени политическите стратези в застрашените страни (и не само те) е, че регионалните различия са прекалено големи. Капиталовите потоци към Азия и Латинска Америка вече са около или над най-високите си стойности, докато притокът на капитали към нововъзникващите пазари в Европа (сред които и България, която отчете през 2010 година рекорден спад на чуждите инвестиции) все още са по-ниски с около 70% в сравнение с 2007-ма година.

Лечението

Анализаторите от Карнеги засега препоръчват домашно лечение, като не особено застрашените пациенти също трябва да предприемат превантивни мерки за подсилване на имунитета. Така например, нововъзникващите пазари трябва да действат бързо, за да смекчат ситуацията като първата стъпка е фискални мерки, а също и монетарна дисциплина. Прекомерното фокусиране върху обменните курсове обаче, ще привлече повече капитал, което пък ще засили напрежението върху стойността на валутата. Това, според Ури Дадуш и Бенет Стенсин е особено опасно в страни като Бразилия и Индонезия, където вече се забелязва наводнение от капиталови потоци.

Друга мярка е увеличаването на буферите, както и ограничаване на кредитирането. Авторите за пореден път се изказват в защита на китайската валутна политика като посочват, че обменният курс е подценен, а оценяването му ще облекчи инфлационния натиск. Това, обаче, ще засегне предимно цените на търгуемите стоки, а предвид несигурността в глобален план, предпазливостта и въздържането от бързо оскъпяване са разбираеми, смятат още анализаторите.

Към лечението те препоръчват да се включат и напредналите икономики, които биха имали ключова роля за предотвратяване на прегряването. Според Карнеги, макар да е необходимо развитите държави да продължат да са вторачени повече във вътрешните си проблеми, много важно ще бъде те да не забавят фискалните мерки. Целта е да се избегне свиване на кредитирането и намаляване на апетита за поемане на рискове.

Сигналът, който Ури Дадуш и Бенет Стенсил излъчват е изключително важен, особено в момент, когато уравнението се усложнява допълнително от нарастващото социално недоволство, увеличаването на войните (Либия), природните бедствия (като това в Япония) - фактори все водещи до нарастването, на цените на суровините, съпроводено с несигурност, а оттам и сериозен натиск върху воденето на разумна вътрешна и външна политика за повечето глобални играчи. Както неведнъж сме отбелязвали в euinside обаче, глобализацията много отдавна вече е факт и ефектът на пеперудата е налице - всяко наше действие или бездействие може да причини сериозни вреди на другия край на света, които после да се върнат като бумеранг срещу нас.