euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Екологията би могла да стане обединяваща сила на Балканите

Евелина Топалова, January 10, 2011

Има ли нещо, което да накара Гърция, Македония и Албания да загърбят разногласията и противопоставянията си? Отговорът е да и това е екологията. Македонски медии съобщиха, че тези дни Европейската Комисия е дала зелена светлина за общия проект на трите страни за опазване на Преспанските езера. През ноември 2009-та година премиерите на трите държави Георгиос Папандреу (Гърция), Никола Груевски (Македония) и Сали Бериша (Албания) се договориха да си сътрудничат за опазването и устойчивото развитие на парка. Те обещаха да работят за съхраняване на биоразнобразието и екосистемите в него, както и за намаляване на замърсяването на водите и почвата.

На 10 февруари 2010 година, на десетата годишнина от провъзгласяването на зоната, трите страни сключиха споразумение за защитата и устойчивото развитие на района на парк Преспа. Четвърта страна по споразумението е ЕС. Сега, близо година по-късно, споразумението чака одобрението и на европейските депутати.

Македонският министър на околната среда Неджати Якупи коментира, че това тристранното споразумение е успешен пример за международно сътрудничество, който ще насърчи и инвестициите в района. Македонската телевизия Сител съобщава, че гърците вече мислят как да привлекат повече туристи в тяхната част от резервата, като рекламират редките флора и фауна, дори и рибарско селище. В македонската част, обаче, все още има проблеми с канализацията, посочва медиата и добавя, че министър Якупи е обещал да бъде пусната в действие нова пречиствателна станция, както и да се инвестира в инфраструктурата и туризма.

Паркът Преспа е първата трансгранична защитена зона на Балканите, създадена през февруари 2000 година. Паркът обхваща система от две езера и околностите. В парка могат да се срещнат повече от 260 вида птици, 1,500 вида растения, 60 вида бозайници. Някои от обитаващите парка видове са застрашени и са защитени по силата на редица национални и европейски конвенции. Други са уникални и могат да се срещнат само тук.

Проектът за опазване на биологичното разнообразие в района на Преспа показва как три страни - едната членка на ЕС, другата кандидатка за членство, а третата все още чакаща такъв статут - могат да загърбят двустранните си проблеми и да мислят в перспектива - за това каква природа ще оставят на поколенията.