euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН удължи процедурите срещу Литва, Малта и Румъния

euinside, February 16, 2010

С още 1 година отсрочка разполагат Литва, Малта и Румъния, за да върнат бюджетния си дефицит в рамките на до 3% от БВП. Това стана възможно, след като Съветът на министрите на икономиката и финансите на ЕС (ЕКОФИН) решиха да удължат срока на процедурите срещу трите страни. Така Малта ще трябва да намали свръхдефицита си до 2011, а не тази година, а Литва и Румъния до 2012, вместо до 2011 г.. И трите страни обаче, ще трябва до 16 август да предприемат съответните действия за намаляване на бюджетния дефицит.

По-рано Съветът потвърди, че Гърция трябва да се върне в рамките на Пакта за стабилност и растеж до 2012 г. В момента дефицитът на страната е 12.7% от БВП. Остава в сила срока Гърция да свали бюджетния си дефицит до 8.7%. За разлика от другите 3 страни, от които само Малта е член на Еврозоната, от Гърция се искат и още няколко конкретни неща: спешните мерки да бъдат предприети до 15 май 2010 г., а до 16 март Гърция трябва да представи доклад, в който ясно са очертани намеренията на гръцкото правителство за постигане на главната цел - сваляне на бюджетния дефицит. А, за да няма неяснота и каквото и да е неразбиране, ЕКОФИН е конкретизирал точно какви структурни реформи гръцкото правителство трябва спешно да започне: замразяване на заплатите, пенсионна и здравна реформа, реформа на публичната администрация, на производствения пазар, на бизнес-средата, увеличаване на производителността и заетостта.

По препоръките на други 3 страни - Латвия, Унгария и Полша - Съветът е преценил, че няма нужда от допълнителни мерки, защото и трите до момента са се съобразили с всички съвети и ще изпълнят целите си да намалят бюджетните си дефицити до 3% до 2012 г.