euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК одобри проектобюджета за 2010

Аделина Марини, April 29, 2009

ЕК одобри днес проектобюджета на ЕС за 2010-та година на стойност 139 млрд. евро. Икономическото възстановяване е в основата на разходите, затова то ще вземе лъвския пай от харчовете - 45 %. Увеличение ще има и за Кохезионния и структурните фондове от 52 % за 12-те новоприсъединили се страни-членки, сред които и България, независимо, че тя доказа висока неефективност и корупция при усвояването на европейски средства. Сумата за тези фондове за 2010-та ще бъде 49 млрд. евро.

В проектобюджета за 2010 са включени и пари за финансиране на Плана за възстановяване на европейската икономика на стойност 5 млрд. евро. За целта са заделени 2.4 млрд. евро. 62 млрд. пък ще бъдат харчени за създаване на работни места, за инфраструктура и за конкурентоспособност.

12-те нови членки на ЕС ще получат и 11 млрд. евро помощ за земеделие. По оценка на ЕК, благодарение на Общата селскостопанска политика, единния пазар и високите пазарни цени, доходите на фермерите в ЕС-27 вече е с 47 % по-висок в сравнение с предприсъединителния период.