euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

По-лесна регистрация на автомобили в ЕС

Аделина Марини, May 8, 2009

От май тази година вече ще можем да регистрираме много по-лесно автомобил, купен в друга страна-членка на ЕС. Това стана възможно с гласуваната вчера директива, която задължава издаването на сертификат за съответствие от производителя на купувача. Така, ако сте българин и си купите нова кола в Германия, ще можете да я регистрирате в България само като представите Европейския сертификат за съответствие пред съответните власти, в нашия случай - КАТ. В сертификата са включени всички необходими данни за автомобила, сред които и екологични, за да се улесни облагането на колата със съответните данъци.

Сертификатът на практика съществува от 1993 г., но не беше задължителен, така че вносът на автомобил от ЕС и неговата регистрация се съобразяваше изцяло с националното законодателство.

Имайте предвид, че новата директива се отнася само за новите автомобили, които са получили одобрение от Европейската общност от 29 април 2009. С други думи, това няма да важи за автомобили на старо, както и за нови автомобили, купени преди 29 април.