euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Спад на дефицита по текущата сметка на платежния баланс

euinside, January 22, 2010

До ноември 2009 г. дефицитът текущата сметка по платежния баланс е бил минус 3.4 млрд. евро. Според Industry Watch намаляването на дефицита от минус 8.9 млрд. евро година по-рано се приема от наблюдателите за положителен сигнал, тъй като този индикатор се използва и от рейтинговите агенции за признак на стабилност на икономиката. Според икономистите от Industry Watch обаче намалението може да се обясни и с друго: първо, спадът на цените на енергоносителите, което води до свиване на вноса на суров петрол и природен газ с около 1.9 млрд. евро и, второ, свиване на чуждите инвестиции, което води след себе си до намаление на вноса на инвестиционни стоки с около 2.3 млрд. евро.

Преди кризата дефицитът по текущата сметка беше достигнал застрашителните размери от над 20% от БВП, което даде основания на много външни икономисти да започнат да предупреждават за прегряване на българската икономика по подобие на Латвия и Ирландия. Голяма част от българските анализатори и политици обаче успокояваха тогава, че проблем няма. Текущата сметка е разликата между плащанията към и от страната, без това да включва прехвърлянето на капитал и в двете посоки, припомнят от Industry Watch.