euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Desertec - новото слънце на пустинята

Ралица Ковачева, February 22, 2010

Най-амбициозният проект за добиване на електрическа енергия от слънцето Desertec продължава да се разраства. Още 5 компании от Мароко, Тунис, Испания, Франция и Италия ще се присъединят към инициативата, стартирана миналата година от 12 предимно германски компании (сред които Siemens, E.ON, RWE, Deutsche Bank, Munich Re) Проектът на стойност 400 милиарда евро предвижда до 2050 година 15 процента от електроенергията, консумирана в Европа, да се произвежда от революционна инсталация в пустинята Сахара.

Идеята е слънчевите лъчи да се събират чрез система от огледала в специални контейнери. Получената по този начин топлинна енергия да произвежда пара, която да задвижва турбини и да произвежда електричество, доставяно до Европа чрез високоволтови проводници под Средиземно море. Мащабността на Desertec го прави най-големият и най-скъп екологичен и инфраструктурен проект, стартиран досега.

Изпълнителният директор на проекта Пол ван Сон изрази задоволство, че в Desertec се включват компании от Близкия Изток и Северна Африка, където ще бъдат разположени инсталациите. През следващите 3 години трябва да заработят и първите демонстрационни инсталации. Мароко е един от сериозните кандидати за експеримента -страната вече е определила местата, където да разположи огледалата. Те са на север от пустинята, близо до населени места, за да се осигури достатъчно вода за почистване на огледалата и за охлаждане на турбините.

Ван Сон коментира, че докато трае демонстрационната фаза на проекта, трябва да се изработи и съответната нормативна уредба по отношение на вноса на зелена енергия в различните европейски страни и по отношение на гарантиране на цената. Тя със сигурност ще бъде по-висока от тази на ядрената енергия или на произведената от изкопаеми горива - между 10 и 20 евроцента Кв/ч в зависимост от местоположението и технологията. Което може би не е чак толкова много, ако включим стойността на опазването на природата, както и създаването на нови работни места. Трябва да осигурим добра стартова база в Европа в следващите 3 години, за да могат в проекта да влязат инвеститори, казва ван Сон и подчертава, че има заинтересовани банки.

Всъщност, интересът към проекта вече е явно деклариран и на политическо ниво: миналата година Европейският парламент официално обяви подкрепата си, а още предишната Европейска коминия започна работа по регулаторната рамка, която да позволи стартирането на Desertec. Има и достатъчно научни аргументи в подкрепа на инициативата: за 6 часа пустините в света получават повече енергия от слънцето, отколкото човечеството консумира за цяла година. За да се задоволят днешните глобални нужди от ток в размер на около 18,000 Терават/часа годишно, ще бъде достатъчно 90,000 кв. км от световните пустини да бъдат оборудвани със слънчеви колектори. Около 20 кв. м пустиня са напълно достатъчни, за да задоволят нуждите на 1 човек от ток за 1 денонощие.

При това напълно чиста енергия, без отделяне на вългероден диоксид. Изследвания на германския аерокосмически център показват, че до 40 години соларно-термалните инсталации ще могат да доставят повече от половината ток, необходим на района, наречен ЕУМЕНА - това са Европа, Близкия изток и Северна Африка.

В търсене на решение на климатичните проблеми и на недостига от суровини и енергия, човечеството обръща поглед към пустинята. „Тук има огромно количество слънчева светлина и огромно пространство”, казва Пол ван Сон. От хората зависи как ще обединят силите си, за да се възползват от горещото слънце на пустинята.