euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Вече ще може да се работи свободно в Дания

Аделина Марини, April 29, 2009

Белгия и Дания решиха да отворят трудовите си пазари за работници от осем членки на ЕС в Централна и Източна Европа. По отношение на Дания, вдигането на ограниченията включва Бълргария и Румъния. За сметка на това обаче, Германия и Австрия са информирали ЕК, че ще продължат ограниченията и през третата фаза на преходния период, която започва на 1 май тази година. Техните ограничения ще важат до 30 април 2011. Великобритания също продължава да прилага своята собствена Схема за регистрация на работниците.

На 1 май 2009 започват последните две години за страните, от преходните периоди, които дават възможност на старите членки да ограничават достъпа до пазарите си на труда на работници от новите членки, присъединили се към ЕС през 2004 г.