euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Децентрализирана централизация

Аделина Марини, July 15, 2009

Децентрализацията в България все още не се е осъществила или поне не на желаното равнище, поради което административната тежест в страната върху бизнеса е твърде голяма. Това показва първото по рода си проучване за условията на бизнес в 28-те областни центъра на страната, извършено от Института за пазарна икономика (ИПИ) по оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), финансирана със средства от ЕС. Повод за този извод е, че огромна част от данъчните приходи постъпват в републиканския бюджет (на централно ниво), а само около 3-4% постъпват в бюджетите на общините. Точно обратната е ситуацията в Швейцария, например, където 60% от финансите на общините са от местни данъци. Около 30% от всички общински приходи в Германия, Швеция, Дания, Полша и Унгария се формират от местните данъци и такси, показва още изследването.

Липсата на възможност на местните власти да правят собствена данъчна политика прави трудна конкуренцията между отделните общини за привличане на бизнес и данъкоплатци. Друг фактор за неосъществена конкуренция, е липсата на информация къде е по-изгодно и за какъв бизнес. Това е първото изследване, което прави реална класация на 28-те областни центъра в България по категориите административна тежест за бизнеса (данъци, такси, регулации), качество на административните услуги и корупция. В индекса на ИПИ е включено още наличието на е-управление и е-услуги.

И така, на първо място в класацията е Търговище, следван от Враца и Габрово. София, която концентрира близо половината от населението на страната (поне през деня) е на незавидното 19-то място, което се дължи на високата корупция. За сметка на това столицата е сред първите по показателите електронно управление и местните данъци, въпреки че, що се отнася до такса-смет, градът е с най-високата такса.

Малките градове се справят по-добре в индекса именно заради фактора корупция, който е в много по-големи размери в големите градове, особено София и Варна. Методи Методиев от ИПИ обаче отбеляза, че при разговорите на местно ниво е станало ясно, че за малките населени места не става толкова дума за корупция, колкото за елементарна шуробаджанащина. Нещо, което в голям град се възприема за корупция, в малко селище се приема за нещо съвсем нормално.

По отношение на е-правителството обаче, икономистите от ИПИ посочват нещо много важно и то е, че съгласно стандартите на ЕС, има няколко поколения услуги. В България се достига максимум до 2-ро ниво. Порвото поколение е предоставянето на информация. В този смисъл всички областни градове в страната имат интернет страници. Второто поколение предоставя еднопосочно взаимодействие, т.е. да можете да подадете молба, искане, заявление, жалба и др. под., както и някои плащания online, но без да получите обратна връзка. Трето поколение е двупосочното взаимодействие, а четвъртото - транзакция. В България няма община, която да е достигнала до третото поколение, твърдят от ИПИ.

Анализаторите представиха и социологическо проучване, според което 46% от анкетираните фирми твърдят, че са срещали трудности при работата с общинската администрация при издаване на строително разрешително. Като вариациите в страната са твърде големи, например в Благоевград 100% от фирмите споделят този проблем, докато този процент във Враца е 10. Същевременно, икономистите открояват и друга зависимост - повече се оплакват малките фирми, а не големите, което може да е индикатор, че големите използват други начини да си свършат работата.

Сериозни проблеми фирмите посочват и при издаването на ОВОС (оценка на въздействието на околната среда). Почти никога местните администрации не спазват обявените от самите тях срокове за издаване на ОВОС, а според 44% от фирмите, изискванията за получаване на ОВОС са неясни и объркващи. Като отново се подчертава, че оплакванията са предимно на малките фирми.

Още от класацията: Габрово е на първо място с най-ниската стойност на данъка върху МПС, а а Хасково е с най-високия патентен данък и данък върху недвижимите имоти. Същевременно, Хасково има най-ниската такса за отпадъци, но в Габрово тази такса е най-висока.