euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Децентрализация въпреки феодализацията

euinside, January 21, 2010

Най-много до лятото трябва да е готов списъкът с обществени услуги, които ще бъдат предоставени на общините, за да може финансовото им обезпечение да бъде заложено в бюджета за 2011 г. Това са се договорили членовете на Съвета по децентрализация, които се събраха на първото за тази година заседание в Министерския съвет под председателството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. На заседанието си във вторник Съветът не е обсъждал конкретни услуги, тъй като е правил анализ на стратегията за децентрализация до 2013 г. и е създал работна група, която ще заседава всяка седмица, за да препитва представители на различните министерства, докато се разбере кои услуги може да бъдат предоставени на общините.

Според Росен Плевнелиев, България е свръхцентрализирана държава, а в последните 12 години реформи на практика не е имало. Отделно от децентрализацията, трябва да се помисли и за деконцентрация, каза още министърът. Това означава прехвърляне на земя и ресурси от национално на регионално или областно ниво.

Твърде хубаво прозвучаха думите на министъра за предстоящата реформа на регионите и вижданията на правителството за баланс между регионите и държавата. "Колко удобно би било за правителството на ГЕРБ да прави това, което предишните правеха - дай сега да започнем да наливаме пари, малкото, които има, за да можем да печелим избори. Това приключва! Това не е европейско!" Г-н Плевнелиев призна обаче, че има феодализиране на общини, превзети от групировки и правителството знае кои са те. Същевременно той подчерта, че не може реформата да спре заради тях.

Начинът правителството да контролира общините е като спре да насочва пари към онези, които предоставят лошо качество на услугите. Обратно, общините, които предоставят добро качество трябва да бъдат мотивирани и стимулирани.

"Държавата ще трябва в следващия месец и половина-два, под сериозен натиск от нашето министерство, да прецени кои функции иска да аутсорсва на ниво региони. Ние ще направим това с ДНСК. Следващата тема е пътните управления. Нали се сещате, че не е нормално 1 министър да се занимава с това кой път е почистен или не е почистен, коя дупка е запълнена или не е запълнена. Защо 1 министър трябва да решава кой път да се ремонтира и кой не? Защо? От друга гледна точка пък, това е удобно извинение за кметовете, а от трета гледна точка е проблем така или иначе на гражданите на България, защото някъде между кмета и министъра дупките си остават", добави още Росен Плевнелиев по повод волята на правителството да въведе цялостна реформа за децентрализация.

Все още сериозен проблем пред реформата обаче остава финансирането. Има много малки и обезлюдени общини, които каквито и услуги да предоставят ще е нужен финансов ресурс, който общината не може да си позволи независимо от това, че има правото да определя сама данъците. Предвид и тежкото състояние на националния бюджет, както и не особено добрите перспективи за тази и следващата година, не е особено ясно до каква степен кабинетът ще успее да започне реформата.

Председателят на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова недвусмислено посочи, че на този етап не се предвижда качествена промяна в услугите, които общините предоставят. По-скоро става дума за ясно разделение между правата и отговорностите. Дори напротив, "Ние не предлагаме качествена промяна, даже обратното - има много предложения за преосмисляне на някои компетенции", заяви г-жа Чавдарова. Единственото, за което Сдружението ще настоява е повече права в сферата на образованието. Другата сфера, върху която общините биха искали повече права е създаването на доброволни противопожарни формирования, както и общинска полиция, особено в по-малките населени места.

Поне до средата на февруари работната група ще провежда ежеседмични заседания, като министър Плевнелиев обеща, че с всяко следващо заседание ще има повече яснота към какъв компромис се върви между общините и държавата.