euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Еврокомисарят Гюнтер Йотингер 1:1

euinside, March 2, 2010

По време на изказването си в София във вторник в рамките на Черноморския енергиен форум, организиран от американския Атлантически съвет, еврокомисарят на енергетиката Гюнтер Йотингер премина на немски. Той предпочете родния си език, за да разкаже за срещата си на четири очи с премиера Бойко Борисов предната вечер, продължила до късно, по думите на самия Борисов. euinside ви предлага пълния текст на изказването на немски език*:

"По конкретно за българските въпроси след разговора ми с премиера и срещите ми вчера и днес – ще говоря на родния си език – на немски. България не е просто един отделен пазар, не е просто една страна с клиенти, индустрия, инфраструктура. За ЕС България има много по-голямо значение, отколкото би се сторило на базата на броя на населението й или брутния й вътрешен продукт. България има много важно геополитическо местоположение за ЕС за нашата политика по отношение на Близкия изток, Азия и Руската федерация. Тази година на българското правителство му предстои да вземе важни решения. Моля Ви, да вземете тези решения след съгласуване с ЕС. Моят стремеж е всяко решение на Вашето правителство и на Вашия парламент, на Вашата страна, да се намира в съзвучие с европейската политика**.

Затова трябва да гледаме на днешния ден като на една прелюдия към един съгласуван и пълен с взаимно доверие диалог. Става въпрос, от една страна, за газовата инфраструктура. Ние, Европейският съюз, се намираме в силна зависимост от вноса на газ и понастоящем не разполагаме с инфраструктура, на която да разчитаме за достатъчни като количество доставки в дългосрочен план. Става въпрос за капацитет и за качество. Техническото качество на съществуващите газопроводи не е стабилно в дългосрочен план. Дори само тук съществува голяма несигурност. А, и капацитетът не е достатъчен за нуждите на страните членки в дългосрочен план. Затова ЕС подкрепя Северен поток, един нов газопровод, това означава повишен капацитет.

Затова смятаме, че Южен поток трябва да се осъществи, това е правилно по отношение на количествата, на увеличения капацитет, на нуждите ни, така ще намалим зависимостта ни по отношение на техническото качество. А Набуко е проект, който би могъл да предложи не само капацитет, не само нова технология и качество, но и ново пространство - Каспийското пространство и Близкия изток, нови газови полета за ЕС. Набуко е преди всичко един европейски проект. За тези възможни инфраструктурни планове предстои да бъде взето решение тази година. Всички участници – инвеститори и енергийни предприятия в страните-участнички очакват решенията да бъдат взети тази година. Ще ги подготвим през следващите седмици.

Задачата на ЕС тук преди всичко е посредническа, така че всички участници са спечелят - и страните, в които се намират газовите находища - Азербайджан, Туркменистан и други за Набуко, Руската федерация за Южен поток, и страните, през които ще минават газопроводите, както и страните, които ще получат газа до участващите енергийни фирми от ЕС, които отговарят за инвестициите. Вярвам, че е възможно да съгласуваме интересите на България с тези на ЕС по всички въпроси на газовата инфраструктура.

Още по-чувствителен и по-актуален е въпросът за атомната енергетика и Белене, а именно - как да съгласуваме политиката на България и ЕС през следващите седмици по този въпрос. По отношение на Белене и вие, и ние не сме изправени пред началото. Вече има готови планове, има договори, предварителни инвестиции, споразумения, които задължават. А в демокрацията, основен е принципът на последователността. Доверието се гради на последователността в действията на правителството. Затова мисля, че през следващите седмици трябва да бъде използвана възможността да се направи анализ на българския енергиен пазар и на пазарите на съседните страни и да се разработи бизнес план на тази и само на тази основа. Може да бъде дадена възможност да влязат частни енергийни фирми.

За ЕС Руската федерация е партньор. Това помага за мира, за световната търговия, а също и за енергетиката. Това помага за газа и би могло да помогне и за тока. Затова, господин министър-председателю, през следващите седмици с удоволствие ще съгласуваме Вашите стъпки и нашите стъпки по отношение на атомната енергетика с цел тази година да бъдат взети необходимите решения. Това важи и за газа, и за тока. Желая успех на заседанието, сърдечно благодаря за поканата, с удоволствие ще дойда отново в София да обсъдя с Вас енергийната политика и външната политика на вашата страна, които са от голямо значение за ЕС".

Повече за развитието на събитията около АЕЦ "Белене" и засиления геополитически интерес към страната ни от ключови глобални играчи като САЩ, ЕС и Русия можете да прочетете на линковете отдясно на тази статия.

*преводът е на Радостина Йотова

**подчертаванията са на euinside