euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Дачан Чолош - реформатор и консерватор едновременно

euinside, January 25, 2010

Един от най-тежките ресори в новата Европейска комисия беше даден на румънския кандидат за еврокомисар Дачан Чолош - земеделие и развитие на селските райони. Очевидно доверието към Румъния се е завишило чувствително като имаме предвид, че първият представител на страната след присъединяването й към ЕС беше натоварен да отговаря за многоезичието в съюза. Изслушването на Чолош в Европейския парламент беше очаквано с огромен интерес заради кризата с българския кандидат - Румяна Желева, която постави под съмнение способността на новите страни-членки да изпращат адекватни кадри в европейските институции.

Ресорът е тежък, защото се занимава изцяло с Общата селскостопанска политика (ОСП), която е плод на спорове при всяко ново договаряне на бюджета на ЕС. Депутатите от Комисията по земеделие и регионално развитие изрази задоволство след препитването, продължило малко повече от 3 часа. Още в самото начало на изслушването обаче, то беше предпоставено от председателя на Комисията - италианския социалист Паоло де Кастро, който припомни, че се обмисля цялостна реформа за намаляване на средствата по ОСП: "Парадоксално ми се вижда - необходимостта да се преосмисли ОСП, която напредна толкова много, рискува да бъде спряна от някаква надпревара за ресурси между различните политики и това ще попречи на селското стопанство да отговори на новите предизвикателства. Надявам се, че Вие ще кажете, че това не е Вашата визия. Много искаме да имаме това уверение още днес, по време на Вашето изслушване".

Така поставено началото, на румънския кандидат му се очертаваше доста трудно да формулира приоритетите си, но изненадващо г-н Чолош се справи блестящо. Той се измъкна от ситуацията като обясни, че негов основен приоритет ще бъде определянето и перспективите на ОСП за периода след 2013 г., когато започва новият 7-годишен финансов период на ЕС. "Потребителите искат сигурни и добри продукти, а данъкоплатците изискват техните средства да се разходват по правилен, стриктен и прозрачен начин. Бъдещата ОСП трябва да бъде европейска балансирана политика", добави Дачан Чолош.

В последващите си отговори на множеството въпроси той се нагърби с трудната задача да търси баланса между интересите на фермерите, на потребителите, на пазара и на изкушението от намеса на пазара на земеделски продукти. Задача, която се оказа доста трудна и в мандата на предишния комисар по земеделските въпроси Мариан Фишер-Боел, която на няколко пъти беше изправена пред протести на млекопроизводители заради драстичния спад на цените на млякото и свръхпроизводството в силно субсидираната сфера.

Един от начините за постигане на този баланс, според румънския кандидат е темата за субсидиите и намесата на пазарите да бъде обсъдена на международно равнище в съответните формати. Това ще бъде и пресечната точка в работата му с останалите му колеги. Тези разговори трябва да бъдат в контекста на уеднаквяване на изискванията - условията, които се прилагат за европейските производители на земеделска продукция да се прилагат и върху вносната. Така ще има повече равенство и справедливост не само на европейския пазар, но и на международните. Основният проблем в момента на европейските фермери е, че тяхната продукция е с високо качество, което я прави и доста скъпа именно заради множеството високи изисквания за качество, хигиена и природосъобразност.

И все пак, кандидатът настоя, че реформа на ОСП ще има - нещо, което се постига трудно от самото начало на създаването й, когато бюджетът за нея е бил около 70 на сто от целия европейски бюджет. В момента, парите за селското стопанство на ЕС съставляват малко над 40% от бюджета на Общността*. Има принципна договорка парите да бъдат намалени още, за да може да се отделят средства и за другите, по-нови, политики на ЕС. Впрочем, именно тук Дачан Чолош се застъпи за френската позиция, че е възможно ОСП да бъде реформирана без да се намаляват парите за нея.

Това може да стане като част от бюджета за промени в климата бъде насочена към земеделието с цел да се стимулира отглеждането на адаптирани към промените в климата култури и към намаляване на въглеродния диоксид, изпускан в атмосферата от селското стопанство. Около кандидатурата на Чолош, предвид резкия скок от ресор многоезичие в изключително обемния селско стопанство, се завъртяха множество спекулации, че това е вторият френски еврокомисар. Франция е страната-членка, която получава най-големия дял от парите по ОСП и е най-големият противник на намаляването на парите за субсидии.

"След разширяването на Европа, селскостопанския отрасъл много се промени и става дума за огромни средства, но за мен реформа не означава намаляване на средствата, които са отделени за ОСП, а просто за премахване на известни механизми. За мен реформата е приспособяване към новите предизвикателства", каза в отговор кандидатът, помолен да изясни позицията си реформатор ли е или не.

Г-н Чолош допълни, че ще се опита при реформирането на ОСП да потърси по-добри критерии за отпускане на помощи. В момента, според изследване на неправителствени организации, земеделски субсидии получават най-крупните земевладелци, сред които голяма част от монархическите семейства в Европа. Един такъв критерий може да бъде обозначаването на фермерите като активни или не. Активен, според Чолош, ще бъде онзи, който произвежда хранителни продукти, който реализира известна печалба и който създава добавена стойност, произтичаща от професионалната му дейност.

Номинираният за еврокомисар на земеделието и политиката на селските райони смята още, че именно политиката за селските райони трябва да остане в рамките на ОСП - основната причина е, че малките селски стопанства заемат значителен дял от земеделието на новите страни-членки на ЕС, както и в южна Европа. Фондове от ОСП може да бъдат пренасочени към модернизация на малките ферми, за да им помогнат да произвеждат по-безопасни продукти, както и да се развият местните пазари. Също така, не е задължително малките стопанства да работят за износ, а вместо това да се концентрират върху производството на национални продукти. Вариант за развитието на местните пазари е разработката на къси схеми в местен мащаб.

Една от най-обсъжданите теми по време на изслушването на Дачан Чолош беше смисълът от земеделските помощи изобщо. "Аз смятам, че преките плащания имат добро въздействие върху доходите на фермерите. Смятам, че този механизъм трябва да бъде
запазен. Нека да намерим баланс между двата стълба по отношение на плащанията. Ще имаме възможност да направим това, но пак ще повторя преките плащания имат важна роля - те гарантират едни минимални приходи на селските стопани и не виждам причина те да се премахват
", заяви Дачан Чолош.

По повод бюджета на ОСП евродепутатите изправиха румънския кандидат пред конфликт с полския му колега - Януш Левандовски, който пое бюджетната политика на ЕС, тъй като той се обяви за намаляване и поетапно спиране на преките плащания. На това г-н Чолош отговори така: "ОСП трябва да разполага със значителен бюджет, защото средствата не са предназначени само за производителите. Става дума за изхранването на ЕС, за хранително-вкусовата промишленост, за отрасли, които осигуряват огромно количество заетост. И се надявам, че няма 1 ден да се окаже, че сме направили много малко за европейското селско стопанство, не сме го подпомагали, но е станало много късно".

Депутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони изпратиха Дачан Чолош със задоволство. Не така обаче реагираха от блога за реформа в ОСП, които поставиха 25 въпроса с препоръка да бъдат зададени от евродепутатите. Почти всички бяха зададени на кандидата. Един от основателите на сайта Джак Търстън, който е и сред инициаторите на идеята получателите на субсидии да бъдат обявени публично, разкритикува представянето на Чолош като го определи като "представяне без стил и същина". Неговият колега Алън Матюс посочва обаче, че Дачан Чолош е бил изправен пред едностранна перспектива, тъй като е разпитван само от Комисията по земеделие в Европарламента.

Той попита въпрос защо по време на изслушването не е имало представители и на комисиите по развитие, по околна среда и здравеопазване, както и по бюджетите. Това са комисиите, които имат съвсем основателен интерес към земеделската политика, посочва още Матюс. При така стеклите се обстоятелства, той определя представянето на румънския кандидат като балансирано и разумно.

*Повече за договарянето на размера на ОСП в настоящия финансов период 2007-2013 г. може да прочетете на euinside тук.