euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Бизнесът иска чиновниците да влязат в 21-ви век

Аделина Марини, September 9, 2010

Вероятно няма да е изненада за никого, че бизнесът настоява да може да подава всякакви документи по интернет, както и да може да ползва експресна поръчка за всяка услуга, която държавата или местните администрации предоставят, дори и това да означава по-високи разходи. Основният мотив - времето е пари. Това става ясно от проучване, проведено сред членовете на Българската търговско-промишлена палата през август тази година, базирано на въпросници. Резултатите от отговорите на въпросника на БТПП показват, че най-голям проблем за фирмите са липсата на връзка между съществуващите публични регистри, липса на обслужване на едно гише и неспазване на сроковете за административно обслужване.

60 на сто от анкетираните са поискали създаването на единни и свързани помежду си централизирани информационни системи. Половината от запитаните пък искат прекратяване на практиката на нетърсене на отговорност за неточно изпълнение или за неизпълнение на задължения от страна на държавната и общинските администрации. За 38 процента проблем е невъзможността за административно обслужване по интернет. Както при подобно проучване на БТПП през 2006 г., така и тази година фирмите са посочили като проблем отсъствието на прозрачност в работата на държавната и общинската администрация при провеждането на процедурите и възлагането на обществени поръчки, концесии и др.

Към резултатите от анкетата БТПП прилага и някои от най-ярките коментари на фирмите, свързани с техен лош опит от работа с администрацията. Най-честото оплакване е, че за издаването на документ, който на практика се принтира директно от компютъра, трябва да се чака с дни. "Добър пример е и данъчна служба Връбница: за да получим данъчна оценка се попълва декларация за земята, но тя пък се заверява в общината - на друг адрес и отнема 14 дни. От там пък ни връщат, защото бланките се взимат от данъчната служба. Въпреки че има експресна данъчна оценка, няма експресна заверка на декларацията за земята. За тази заверка пък трябва скица - Заверка на скица - 14 дни, но служителката е в отпуска, така че да отидем след месец", разказва потърпевш.

И още: "При днешните технологии е възможно издаване на документ в рамките на 5 минути - например чл.87 наличие или липса на задължения. Вместо това се налага да чакаме 7 дни. Това е и повод за корупция. Нямам против да заплатя по-висока такса за експресната процедура. Такава трябва да има за всеки документ. Ходим и се молим на служителите от данъчна служба като просяци или с подаръци в пликчета. Има и много отзивчиви, но не може да се разчита".

"От друга стана липсата на сериозен механизъм за оценка на работата на служителите, респективно "връзване" на заплащането с конкретните резултати са нещо, което Кабинетът трабва да разреши в спешен порядък. Значението на системи за обратна връзка, като тази в община Търговище (награда на Европейския институт за публична администрация), е пренебрегнато, а именно те са "ключът" към реорганизация с отчитане на фактора Потребител".

Повечето коментари са гневни и неприемащи за нормално в 21-ви век администрацията да работи така, както допреди 20 години: разкарването за купища документи, които може да бъдат изпратени междуинституционално за секунди по електронен път; искането на хартиени копия на десетки документи, чиято целесъобразност не е изяснена, но се налага заради правилници, наредби и други нормативни документи.

Не е изненада също и искането администрацията да се намали със 70% и след това да се подберат постепенно млади и образовани хора. "Държавната администарция трябва да се обучи, така че АКО ГО НЯМА БИЗНЕСА и ГРАЖДАНИНА – и ТЯХ НЯМА ДА ГИ ИМА. Досега се прилага КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – борба да се заеме мястото, т.е. да мине назначението, т.е да назначим НАШЕТО момче/момиче и след това шапка на тояга – т.е. БЕЗХАБЕРИЕ, БЕЗОТГОВОРНОСТ пред НАРОД и ДЪРЖАВА".

Всъщност, лошата новина от това проучване сред бизнеса е, че резултатите от него не се различават особено много от предишните анкети. Това означава, че независимо от многото говорене за оптимизация на държавната администрация, за реформи, за съкращаване на разходите, не е направена и малка крачка към постигане на повече ефективност. А, повече ефективност би означавала не просто улеснение за бизнеса, то би означавало и повече събрани приходи, повече бизнес активност и повече прозрачност и от двете страни - администрацията и бизнеса.

Все неща, които ги пише в учебниците по икономика. Явно обаче е по-лесно да се чака да се види дали ще се повтори гръцкият сценарий и у нас (голяма част от който се дължи именно на раздутата и неефективна администрация), отколкото да се предприемат драстични реформи, дори това да означава стотици хора да останат на улицата. Освен това, компютрите не приемат пликчета, нали?!