euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България отказва на европейския пазар да бъде пуснат продукт, съдържащ генномодифицирана царевица

Аделина Марини, October 19, 2009

България се е въздържала да одобри проект на решение на Европейската комисия за пускане за продажба на европейския пазар на продукти, съдържащи генномодифицирана царевица. Това съобщи заместник министърът на външните работи Красимир Костов след редовното заседание на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет, на който тази позиция е била договорена.

Причината за решението е, че част от научните изследвания, представени от вносителя на Европейската агенция за безопасност на храните, не дават добро обяснение на какво се дължат някои странични ефекти при експерименти с животни. Животните, на които са давани продукти с генномодифицирана царевица необяснимо са губили тегло при определено съотношение на генномодифицираната царевица в продукта.

България няма възможност да прави лабораторни анализи на конкретни продукти, както и самата Европейска агенция за безопасност на храните. Използват се опитите и експериментите на фирмата, която иска да внесе продуктите си на европейския пазар. Европейската агенция е решила, че може да даде разрешение продуктът да бъде пуснат на пазара, но България засега се въздържа от одобрение на решението. Български експерти са прегледали становището, но са установили, че няма достатъчно ясни данни, че въпросният продукт е напълно безопасен.

За да може за в бъдеще страната ни да изработва по-бързо и ефективно национална позиция във връзка с допускането на продукти, съдържащи генномодифицирани организми, Съветът по европейски въпроси е възложил на министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните и на здравеопазването да разработят механизъм за синхронизиране на позицията ни на ранен етап. В някои случаи подобни решения попадат под властта на Закона за генномодифицираните организми, а в други случаи - на закона за храните, което пречи навреме да се прецени каква да бъде позицията на страната ни по конкретен казус.