euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България е предоставила на Турция конкретни факти за смущения

Аделина Марини, May 18, 2009

Конкретни данни за трансграничните радиосмущения е предоставила България на Турция на днешното първо заседание на смесената българо-турска комисия по нерешените въпроси в двустранните отношения, което се състоя в Анкара. От българска страна в турската столица беше председателят на Комисията заместник външният министър Любомир Кючуков. Договорено е било да се изготви методика за по-нататъшно измерване. България от години повдига въпроса със смущенията на радиоефира, особено по Черноморието, където дори сигналите на Българското национално радио биват заглушавани от турски радиостанции.

Проблемът е двустранен. От една страна Турция нарушава спогодбата от 1961 г. , която налага горен таван за мощността на радиопредавателите. От друга страна, БНР не е усвоило всичките си възможности по лиценз, за да увеличи капацитета на покритието си из цялата страна като по този начин осигури достатъчно мощност, за да не допусне заглушаване на Черноморските и пограничните си честоти.