euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

БСП отново ще строи в следващите 4 г. магистралите "Тракия", "Хемус" и "Марица"

Аделина Марини, June 12, 2009

БСП представи днес управленските си проекти за периода 2009-2013-та година, от които става ясно, че социалистите ни обещават, в по-голямата си част, същото, което ни обещаваха и преди 4 години, а именно: изграждане на модерна и балансирана (каквото и да означава това) транспортна инфраструктура с акцент върху жп транспорта; ускоряване на изграждането на основните автомагистрали "Люлин", "Тракия", "Марица", "Струма", участъци от "Хемус". Освен това, основен приоритет на евентуален втори мандат на социалистите ще бъде туризмът с диференцираната си ставка от 7% ДДС, увеличаване на парите за реклама и възстановяване на задграничните туристически дружества. Освен това, можем да очакваме и намаляване на социално-осигурителната вноска, докато се изравни с корпоративния и подоходния данък.

В областта на икономическата сфера, идеите на социалистите са най-многобройни и най-подробно описани, за разлика от другите сектори, където идеите им са скицирани под формата на предизборни лозунги. Настоящият министър на икономиката и енергетиката Петър Димитров обясни, че има намерение да намали санкциониращите механизми за бизнеса, да създаде Национален инвестиционен фонд със стартов капитал от 2-2.5 млрд. лв., финансиран както от българските данъкоплатци, така и от бизнеса. Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие за определени решения на администрацията, което щяло да стане след дискусия с бизнеса. От изказването на Петър Димитров стана ясно, че това няма да бъде общовалиден принцип, а само за определени неща.

Предвижда се още създаване на данъчен регистър, чиято основна задача ще бъде ускореното възстановяване на ДДС на фирми с репутация на добри данъкоплатци. Същевременно, министърът на финансите Пламен Орешарски предупреди, че БСП има намерение много сериозно да се пребори със сивата икономика като една от мерките ще бъде санкциониране на нередовните платци, което обаче няма да бъде за сметка на редовните. Идеята е всички в държавата да разберат, че плащането на данъци от всички е условие за лоялна конкуренция.

В икономическата сфера социалистите смятат да продължат с тенденцията за създаване на мега държавни структури, извадени от миналото. Така например, Петър Димитров освен, че иска да възстанови българските туристически представителства в чужбина, но и смята да изгради специализирано звено, наречено Бултрейд, което за се занимава с българските марки и продукти, предназначени за износ. Не става ясно как ще се финансират тези структури и дали ще се търси отговорност, ако те не оправдаят вложенията в тяхното съществуване с ефективно връщане на инвестиции у дома.

За сметка на това, се предвижда една сериозна антикризисна мярка, която обаче е в противоречие с вече започналата практика на съдебно изискване на задължения - Петър Димитров обяви, че БСП са готови да отпуснат преходни периоди за фирмите, които са изпаднали в затруднение да не плащат данъчно-осигурителните си задължения. Ще им се дават няколко месеца (не става ясно колко точно), през които фирмите да си стъпят на краката и след това да започнат да се издължават на държавата. В момента държавата прави точно обратното - започнала е масови съдебни дела, с които изисква от граждани и юридически лица да погасяват всевъзможни задължения без да става ясно дали се взимат предвид някакви кризисни оправдания.

Бюджетът ще финансира още, като продължение на досегашната политика на социалистите, стартиращи иновативни предприятия, технологични паркове и научни изследвания и иновации. Това щяло да стане и с подкрепата на еврофондовете, политиката по които пък представи Радослав Иванов, досегашен председател на подкомисията по усвояването на евросредствата към Комисията по европейските въпроси в парламента. От неговата кратка презентация не стана ясно нищо освен, че червените имат намерение да работят активно с ОЛАФ (каквото и да значи това), да сътрудничат пряко с ЕС и да провеждат превенция срещу корупционните практики. Липсата на повече уточнения, предвид тоталната липса на прозрачност в досегашната работа на управляващите с ЕС, ОЛАФ и еврофондовете изобщо, е странна на фона на обещанията за предварителен, текущ и последващ контрол. Не става ясно също и как смятат социалистите да убедят ЕК да размрази спрените пари и да не замрази нови. За граждански контрол пък изобщо и дума не беше спомената.

В областта на енергетиката няма промяна в досегашните идеи на БСП. Интересно е обаче, че в областта на транспорта социалистите предвиждат, отново, да довършват магистрали, започнати преди десетки години. И ако очакванията на хората са, че именно тези магистрали и тяхното завършване ще са основен приоритет, грешка. Първи и най-основен приоритет в социалистическата транспортна политика ще бъде изграждането на модерна и балансирана жп инфраструктура. Най-големият проект, по който социалистите само смятат да започнат работа е жп линията Видин-София-Кулата, който щял да надхвърли сумата от 2.4 млрд. евро, тъй като трябва да се отговори на изискванията за скорост. Затова, Петър Мутафчиев обясни, че при евентуален втори мандат, само ще се изготвят тръжните процедури така, че да може да се кандидатства за финансиране в следващия 7-годишен финансов период на ЕС от 2014-2021 г.

За сметка на това, ще се изграждат 4-лентови скоростни пътища край Черноморието, между Мездра и Ботевград и между Русе и Велико Търново. От управленските проекти на социалистите не става ясно защо точно тези пътища са предпочетени и от каква гледна точка. 60% обновление на пътническия вагонен парк на БДЖ, главно чрез български вагоностроителни компании. Нито дума за евентуално преструктуриране на БДЖ, за да може компанията да харчи по-ефективно бюджетните пари. Петър Мутафчиев предвижда също така поетапното отпадане на винетната система за сметка на въвеждането на toll-таксите.

(следват подробности по борбата с престъпността, социалната политика и околната среда)