euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Барозу - добрият председател на ЕК

Аделина Марини, May 28, 2009

Намаляването на цените за роуминг в рамките на ЕС, увеличаване на правата на пътниците в транспорта, улесняване на транс-граничните плащания, това са само част от постиженията, описани в отчета на ЕК под председателството на Жозе Мануел Дурао Барозу. Той представи днес постиженията за периода 2004-2009 г. малко преди изборите за ЕП. Комисията на Барозу започна своята работа на 22 ноември 2004-та, годината, в която към ЕС се присъединиха 10 нови членки, 8 от които бивши комунистически държави. А през 2007 към ЕС се присъединиха нови две - България и Румъния.

Сред постиженията, които Барозу отчита са увеличаване на просперитета на ЕС-27, амбициозните планове за борба с климатичните промени и за създаването на истинска Европейска енергийна политика. Освен това, както пише в доклада, ЕС поема водещата роля в оформянето на глобализацията с налагането на европейските ценности и в отстояването на европейските иннтереси по целия свят.

Като един от големите си успехи, бившият португалски премиер отчита плана си за Възстановяване на икономиката на стойност 5 млрд. евро, който премина през много трудности, основната от които намирането на средства за финансирането му. Основната част от тази сума е предназначена за осигуряване на газова независимост, доколкото това е възможно, с вътрешна междусвързаност.

Отвъд тежките приказки в отчета на председателя на ЕК, който има амбицията за втори 5-годишен мандат, можем да споменем и други, недотам, завършени инициативи, вината за които обаче, не е само на ЕК, а на Съвета (страните-членки). Едно от големите постижения беше създаването на Зелена книга на прозрачността, чиято основна задача беше да осветли и регистрира всички, които се занимават с лобизъм. Единственият недостатък на тази инициатива е, че тя не е със задължителен характер.

Действително, опитите на ЕК да наложи обща Енергийна политика са впечатляващи, но те се сблъскаха с разнопосочните интереси в отделните страни-членки.

Барозу може да си напише червена точка и за това, че неговата комисия помогна много за напредъка на Лисабонския договор, който ще промени до голяма степен институционалната организация на ЕС като даде повече правомощия на ЕП, на националните парламенти, на самата ЕК.

Усилията да защити, каквато е функцията на ЕК по общностните договори, интересите на ЕС също бяха увенчани с известен успех, от европейска гледна точка, а именно: изострянето на тона и поведението към страните, които не се справят със задълженията си като България и Румъния.

ЕК отчита също така като свой плюс и обновяването на Лисабонската стратегия за увеличаване на заетостта и за икономическия растеж, както и промените в Пакта за стабилност и растеж, който урежда финансовите правила в ЕС.

Друг много важен въпрос е, че по време на мандата на Комисията на Барозо, въпросът с правата на потребителите придоби сериозно значение благодарение на един от новите комисари - българката Меглена Кунева.

Един от съществените недостатъци на ЕК е, че не съумя да изгради, независимо от липсата на институционална мощ, на ЕС образа на силен, глобален играч, който има ясни позиции по ключовите въпроси от глобалния дневен ред. Нещо, за което огромна вина носят страните-членки. Упрекът към Барозу е, че можеше да е много по-твърд и настоятелен.