euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Поредна стъпка към общ енергиен пазар на ЕС

Аделина Марини, July 16, 2009

ЕК предложи днес нова регулация, която да подобри събирането на информация за вече започнати и бъдещи инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура. Идеята е да има пълна прозрачност така, че да се предотвратят рискове от "инфраструктурни дупки" по подобие на неприятната изненада както за ЕС, така и за България по време на януарската газова криза, когато се оказа, че България има една-единствена възможност да захранва потреблението си с газ и то е през Украйна. Това означава още, че Комисията ще следи много по-стриктно дали инфраструктура, за която са поети ангажименти, че трябва да бъде изградена, действително е.

В новата регулация ще попаднат всякакви енергийни проекти от инвестиционни проекти за петрол, газ и електричество (включително и от биогорива) до ядрена енергетика и складиране и транспорт на въглероден диоксид, получен от производство на енергия. Предложението засяга и инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), обясни за euinside говорителят на еврокомисаря по енергийните въпроси Феран Тарадеяс. Страните-членки на ЕС и промишлеността ще бъдат задължени да предоставят данни и информация на ЕК, която пък ще анализира как се движат инвестициите. Възможно е, на базата на случай по случай, Комисията да отправя и конкретни препоръки, обясни още господин Тарадеяс.

Предложението на ЕК за нова регулация е допълнение към инициативата за изграждане на вътрешния пазар на енергия, за който са предвидени 3.98 млрд. евро инвестиции в рамките на Европейския план за възстановяване на икономиката. Освен това, до 2030 г. се очаква до 1 трилион евро да бъдат похарчени за изграждането на европейската електрическа мрежа, плюс още 150 млрд. за газопроводна свързаност, без в тази сума да са включени тръбопроводите, които влизат в ЕС от трети страни.