euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Американската администрация позеленява

Аделина Марини, April 23, 2010

Независимо, че САЩ отбелязват малък или почти никакъв успех в борбата с промените в климата (новото законодателство за намаляване на вредните емисии и за пестене на енергия заседнаха в Сената), администрацията на президента Барак Обама вече целеустремено полага усилия за намаляване на въглеродния си отпечатък. След като обяви, че преминава от хартиен документооборот на електронен, американското Министерство на финансите предприе и още една инициатива.

От 31 юли тази година министерството и прилежащите му сгради ще преминат изцяло на електричество, добито от вятърна енергия. Това съобщи самото министерство по повод Денят на земята. Производството на електричество е водещата причина за индустриалното замърсяване на въздуха в САЩ, където по-голямата част от тока е произведен от невъзобновяеми източници като изкопаеми горива. От 31 юли 2010 г. обаче Министерството ще започне да купува толкова сертификати за възобновяема енергия, колкото са нужни за задоволяване на енергийните нужди на ведомството на 100%.

Сертификатите за възобновяема енергия на практика финансират производството на енергия от възобновяеми източници, които след това се включват в електропреносната мрежа. Резултатът е намаляване на производството от изкопаеми горива. Сертификатите позволяват на купувачите да си гарантират определено количество възобновяема енергия, произведено, за да задоволи нуждите им.

През октомври президентът Барак Обама подписа указ, с който изиска всички федерални агенции да определят конкретна цел за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г., да увеличат енергийната ефективност, потреблението на петрол, да пестят вода, да намаляват отпадъците и други екологични мерки. Министерството на финансите си поставя цел да намали своите емисии с 33% до 2020.

По изчисление на ведомството от преминаването към електронен документооборот се очаква само в следващите 5 години да бъдат спестени 6 милиона тона хартия и над 400 млн. долара.