euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Облекчения - да, но не за сметка на контрола

Аделина Марини, September 7, 2009

България подкрепя идеята на Европейската комисия (ЕК) за промени в директивата за изготвянето на годишните финансови отчети, целящи освобождаване на микропредприятията от изготвянето им, с което ще се облекчи административната тежест върху тях. Идеята е част от плана на ЕС за възстановяване на европейската икономика, приет в края на миналата година. На днешното си заседание Съветът по европейски въпроси, председателстван от заместник министъра на външните работи Красимир Костов, е било взето решение за подкрепа на предложението, ако обаче то не нарушава прозрачността и качеството на информацията, предоставяна във финансовите отчети.

Под микропредприятия се разбира предприятия с балансова стойност на активите към 31 декември за съответната година от 500 хил. евро, нетни приходи от продажби за годината до 1 млн. евро и средна численост на персонала до 10 души. Същевременно със задачата да се изготви анализ на икономическите ефекти от подобна мярка в подкрепа на бизнеса в условията на икономическа криза, е натоварена междуведомствена група.

Предложението на ЕК е приоритетно за България и е включено в годишната програма на Народното събрание, допълни Красимир Костов. По думите му, работата по промените в директивата продължава все още и е доста тежка, тъй като има блокиращо малцинство, в което България не влиза. Той не поясни кои са държавите в това блокиращо малцинство, но подчерта, че в случай, че промените бъдат приети, България ще прецени дали да се възползва от възможностите, които те дават.