euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

За споделена ценностна рамка на действената природозащитна общност

Ралица Ковачева, May 14, 2011

По време на Националната конференция на природозащитните организации направихме опит да погледнем аналитично към някои процеси в гражданската и природозащитната общност. Разбира се, нямаше време да се разгледат всички външни фактори и проблеми, които са от голяма важност, сред които, например, все по-силният натиск от страна на икономически и бизнес интереси, слабости на държавната администрация, слабостите в правосъдието и прилагането на закона, в свободата на медиите и независимата журналистика, политическите тенденции, културно-образователните тенденции, донорското влияние и пр.

Част от тези проблеми засягат цялостния облик на гражданското общество, извън рамките на екологичната общност. Сред тях на преден план е секторното разделение. Разделението в зеления неправителствен сектор не е нов проблем, напротив, единомислие и единодействие рядко е имало. До известна степен това е неизбежно, предвид тъканта на Третия сектор. Разделението минава по няколко основни линии::

Кухи и действащи организации: Това е може би най-отдавна съществуващата ос на разделение, която цепи т.нар. неправителствен сектор вече две десетилетия: наличието на голям брой формално регистрирани неправителствени организации (НПО) – не само зелени – чиято единствена цел е усвояване на финансови средства. В миналото основен източник на такива средства бяха международните донорски програми. Напоследък подобни организации се създават и оперират с бюджетни и европейски фондове. Характерна и най-проблематична тяхна черта е, че на практика нямат никаква връзка с естеството на проблематиката и de facto служат само като фунии за източване на пари.

Псевдо- и анти- природозащитни организации: Икономически и политически групировки разполагащи със сериозни финансови и властови ресурси все по-често прибягват до създаването на граждански организации, които всъщност имат дейност, по подобие на природозащитните, но с обратна насоченост. Очевидните цели на такива организации са: преобръщане на общественото мнение срещу опазването на природата; създаване на фалшива представа за гражданска подкрепа за чисто бизнес проекти; натиск върху институциите в полза на такива проекти и достъп на интересите им до каналите и форматите за гражданско участие (например – ситуацията около избора на НПО представител по ГМО въпросите).

НПО и граждански инициативи: Може би най-положителното развитие в гражданския сектор през последните години беше възникването на спонтанни граждански движения и инициативи извън рамките на регистрираните и упражняващи дейност НПО. Групите около Иракли и Странджа поставиха началото, последваха ги групи против ГМО, урбанизирана градска среда, тютюнопушени и др. Но законодателството принуждава гражданските групи да се формализират, а това носи рискове за тях – най-вече от това да загубят същността си и да се НПО-изират. Редно е да се противодейства на този натиск. Вместо това обаче, той продължава и по линия на традиционните НПО - например платформата за НПО- представителство е затворена за граждански групи.

Втората основна област на проблеми засяга вътрешно-общностното разцепление сред активното звено на природозащитния граждански сектор. Основните тенденции са радикализация и загуба на диалогичност; хоризонтално (тематично) противопоставяне (естествени донякъде противоречия, като тези между „натурчици” и „енергетици” примерно); вертикални деления – експерти срещу идеалисти; професионалисти срещу активисти; национални мрежи срещу местни организации;

Граждански организации и политика: Непартийността на гражданското общество предоставя известна легитимност на представителите му, както и гъвкавост във взаимодействието с постоянно сменящи се политически партии във властта. Но пък не му позволява пряко участие в нея. Създаването на Зелените като политическа партия на целевата природозащитна общност направи заявка за промяна в статуквото – както в политическата палитра, така и в самия НПО сектор. Съответно – предизвика опозиция, както от политическите партии, които се конкурират за участие във властта, така и от мнозина в НПО сектора, които държат да съхранят гражданската си идентичност.

Изводи и решения: Основните проблемни тенденции, които наблюдаваме, са свързани с т.нар. формализиране на неформалните; връзката между властта и гражданите; доминирането на пазарни и икономически ценности над обществените ценности; абдикацията на държавата от основни функции, които се прехврълят върху плещите на гражданското общество; настъплението на наднационални структури, които отслабват местното гражданско движение.

Две са основните насоки за търсене на решения: Саморегулация. Реално действащите природозащитници и техните организации нямат интерес да оставят дефинирането си в ръцете на външни фактори – държавата, медиите, съда. В техен итерес е да вземат този процес в свои ръце и да дефинират ценностните принципи, около които гравитира общността им.

Формулиране и възприемане на общи ценности. За да има смисъл, тази обща харта трябва да бъде съпроводена от критерии и механизъм за контрол на спазването й. Така ще се гарантира възможност за реално самодефиниране от страна на общността и ще се премахне възможността за изпразване на хартата от съдържание, както става например с кодексите за етична журналистика.

*Статията е написана по доклад на Павел П. Антонов, Милена Димитрова, Петко Цветков, Димитър Василев от БлуЛинк - Граждански портал за околната среда в България. Статията откроява част от доклада, която описва проблеми на неправителствения сектор като цяло. Очаквайте и продължение, посветено на проблемите конкретно в екологичната общност.