euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

9.4 млрд. лв. са задълженията на държавата

euinside, February 5, 2010

Натрупаните външни и вътрешни задължения от страна на държавата към края на декември 2009 г. са приблизително 9.4 млрд. лв., показват данните на Industry Watch. В сравнение с година по-рано, държавният дълг се запазва почти непроменен. В момента дългът се е увеличил от 14.2 на 14.4%. Фискалният резерв е спаднал със 709 млн. лв. спрямо края на 2008 г. и в момента е в размер на 7.7 млрд. лв, което е намаление от 12.6 на 11.4%.

През 2009 г. дългът на частния сектор към банките в България е достигнал 50.6 млрд. лв. Изчислението е средно за годината, а не за обемите само към края на годината. Спрямо 2008 г. дългът на частния сектор се увеличава с около 5.6 млрд. лв. Над 60% от това увеличение се отнася за бизнес кредитите. Домакинствата са увеличили дълга си към банките с около 2.2 млрд. От тях най-голям дял има дългът по жилищните кредити, който беше малко над 8 млрд. лв. средно през миналата година.

Броят на регистрираните безработни към края на 2009 г. е достигнал 338,000 души, което е с около 106,000 повече от края на 2008 г. Интересно е, посочва Industry Watch, че на годишна основа ръстът на безработицата се запазва приблизително постоянен - подобно е било увеличението през ноември 2009 г. на база ноември 2008 г. Това може да се тълкува като сигнал, че най-високите нива на безработицата вече са достигнати. Според първоначалната прогноза на Industry Watch за 2010 г. в месеците с най-тежка безработица броят на регистрираните безработни ще остане около 350,000 души.

Посочва се и още един интересен факт - сравнението с края на 2006 г., когато нивото на безработица е било почти идентично с края на 2009 г. Тогава обаче близо 200,000 или около 2/3 от безработните са били без работа повече от година. Сега този брой е 87,000 - съответно делът на дългосрочно безработните е намалял до около 1/4.