euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

49 % ще бъде избирателната активност за Евроизборите

Аделина Марини, May 27, 2009

Изглежда, че избирателите започват да се мобилизират за предстоящите между 4 и 7 юни избори за Европейския парламент. В България гласуването ще се проведе на 7 юни. Според проучване на TNS Opinion, проведено от 4 до 15 май, 49 % са заявили желание да гласуват в сравнение с 34 % при предишното проучване на Евробарометър от януари и февруари. 43 на сто от респондентите казват, че са сигурни, че ще гласуват, а други 6 % заявяват, че най-вероятно ще отидат. 12 % изглеждат сигурни, че няма да гласуват, което е спад от 19 % от началото на годината.

Европейските социолози обаче правят уговорката, че това не може да служи за основа за твърда прогноза. Тези данни показват само, че броят на хората, които биха гласували се увеличава, но няма никакви гаранции, че избирателната активност ще бъде както през 2004 г.

Що се отнася до темите на кампанията, съвсем естествено, безработицата е грижа за най-много европейци - 57 %, следвана от икономическия растеж (45%), несигурността (32%) и бъдещето на пенсиите (31%).