euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

3.1 млрд. евро по-малко инвестиции у нас в сравнение с миналата година

Аделина Марини, November 23, 2009

Притокът на чужди капитали е бил 5.6 млрд. евро за последната 1 година до месец септември. Това показват икономическите данни на Industry Watch. През същия период на миналата година, чуждите инвестиции са били 8.7 млрд. евро. Преките чуждестранни инвестиции, от своя страна, са малко под 3.3 млрд. евро, което е намаление с 56% в сравнение с година по-рано. Industry Watch коментира, че засега "за намалението на инвестициите може да обвиняваме общия инвестиционен климат по света. Но ако тази тенденция продължи и следващата година, поне част от вината вече ще бъде и във вътрешната икономическа политика".

Икономистите отбелязват още, че вносът също е спаднал в сравнение с миналата година с 24%. Част от причината за намаляването на вноса е дефлацията - спадът на цените на международнтие пазари за суровини. Другата част е свиването на физическия обем на вноса - основно на металите и други базови суровини. Най-слабо засегнат от кризата е пазарът на бързооборотни потребителски стоки, който според данните за вноса у нас дори расте през разглеждания период.