euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК отпусна 2.3 млрд. евро за енергийни проекти, 54 млн. са за България

Ралица Ковачева, March 4, 2010

Европейската комисия отпусна втория транш от пакета от 4 милиарда евро, предназначен за 43 проекта за изграждането на тръбопроводи и на електроенергийни системи. С 2.3 милиарда евро ще бъдат финансирани 31 газопроводни проекта (1,390 млн. евро) и за 12 електроенергийни проекта (910 млн. евро). Това е най-голямата сума, отпускана до момента от ЕС за изграждането на енергийна инфраструктура. ЕС ще съфинансира до 50 % от тези проекти, като по този начин ще допринесе за увеличаване с максимум 22 млрд. евро на инвестициите в частния сектор.

България получава 45 млн. евро за интерконектора с газопроводната мрежа на Гърция (Стара Загора-Димитровград-Комотини) и 8,929,000 млн евро за връзката с газопроводната система на Румъния. Страната ни получава и част от общо 200 млн. евро, предназначени за строителството на газопровода „Набуко”.

Според председателя на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу:

Планът на ЕС за възстановяване представлява „интелигентна инвестиция“ — краткосрочен стимул, насочен към постигането на дългосрочни цели. Инвестициите в жизненоважна инфраструктура не само ще стимулират икономиката и заетостта, но и ще допринесат за осигуряването на отопление и електроенергия в домовете на гражданите на ЕС, дори и в случаите на прекъсвания на доставките. Извлякохме поука от неотдавнашната газова криза, която е една от причините за нашето решение да бъде отпусната значителна финансова помощ за нови проекти за изграждане на енергийна инфраструктура.“

Европейският комисар по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер, от своя страна, се похвали с мащаба на европейските инвестиции:

Никога преди това Комисията не е одобрявала толкова голяма сума за енергийни проекти. Одобрихме важни проекти, които ще допринесат за изграждането на по-интегрирана европейска енергийна мрежа, която ще осигури трансграничен обмен на гъвкави енергийни потоци в рамките на Европейския съюз. За постигането на европейските цели по отношение на енергията и климата са необходими големи и рискови инвестиции в инфраструктура, резултатите от които се очакват в дългосрочен план. Проблемът е, че поради икономическата конюнктура в момента, съществува опасност тези проекти да се забавят. Сега е моментът Европа да изиграе важна роля в подкрепата на тези проекти.“

Одобрените проекти за изграждане на електроенергийна и газопроводна инфраструктура са показателни за енергийните приоритети на ЕС: нуждата от изграждането на по-добри взаимосвързани системи в държавите-членки на ЕС, както и намаляване на изолацията на по-отдалечените райони, като например трите балтийски държави, Ирландия и Малта. Освен това одобрените проекти потвърждават необходимостта от по-голяма сигурност на доставките на газ, като се подкрепят проекти за обратен поток в 9 държави-членки, както и проектите Nabucco и Galsi, с които се цели диверсификация на вноса на газ.

След като в края на миналата година Комисията одобри финансиране за проектите за улавяне на въглерода и за проектите за вятърноенергийни системи с морско разположение, бюджетът за енергийни проекти, съгласно Европейската програма за енергийно възстановяване, е усвоен на 97 %. Комисията ще изготви доклад, който ще бъде представен на Европейския съвет през март.