euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Зелените протестират пред ЕК

Ладислав Цветков, May 8, 2009

От партия Зелените очакват да бъде потърсена отговорност на експерт в отдел наказателни процудури при генерална дирекция "Околна среда" в ЕК. Причината е забавяне на изпратени от природозащитници жалби за нарушения у нас по отношение на НАТУРА 2000. Те внесоха протестно писмо в представителството на ЕС в София, адресирано до Омбудсмана на ЕС.