euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Изтече срокът за подаване на данъчните декларации

Аделина Марини, April 30, 2009

Сериозни опашки пред пощите в последния работен ден, който съвпадна и с последния срок за подаването на годишните данъчни декларации. В поделенията на НАП също имаше огромни опашки. Миналата година срокът за подаване на декларациите беше 15 април, но въпреки удължаването му до 30 хората отново предпочетоха последния възможен момент.