euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Публична дискусия за бъдещия закон за радиото и телевизията

Ралица Ковачева, July 30, 2010

Работната група, натоварена с изработването на новия закон за радиото и телевизията, организира публична дискусия по темата. Още от самото начало, обаче, председателят Георги Лозанов обяви, че умишлено няма да излагат позициите на групата, първо, защото работата още е в ранен етап и второ, за да не ограничават по никакъв начин обсъжданията. Такива обаче нямаше. По няколко причини.

Самият регламент включваше 5-минутни изказвания на предварително записалите се желаещи, без обаче отделните мнения да бъдат подлагани на обсъждане и коментар. Изявленията бяха доста общи и теоретични, доколкото участваха доста преподаватели по журналистика и експерти. Най-единни и конкретни бяха представителите на частните телевизии, обединени в АБРО, които поставиха акцента върху пълната либерализация по отношение на търговските дела на телевизиите. Позиция, подкрепена напълно и от Нова българска медийна група.

Журналистите бяха в ролята си на отразяващи и нямаха право на въпроси, нито желание да се изкажат. Проектът на новия закон трябва да е готов през ноември.