euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Съвместна дискусия на euinside и ESPI за публично-частното партньорство

euinside, May 10, 2011

ESPI|Европейският институт за стратегии и политики в партньорство със сдружение euinside организираха открита дискусия на тема „Политики и модели за публично-частно партньорство в ЕС: как да заработят в България?” Събитието привлече интереса на институции, компании и неправителствени организации. Темата провокира интересни дебати за добрите европейски практики на публично-частно партньорство и неговия потенциал като инструмент за насърчаване на развитието в условия на криза. Подробности от дискусията, както и пълен запис, очаквайте на euinside в следващите дни.

Всички снимки може да разгледате в галерията вдясно от статията.