euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Португалия ще е последната плочка от доминото в еврозоната

Ралица Ковачева, May 1, 2011

Ще се окаже ли Испания следващата страна от еврозоната, която ще се катурне под натиска на дълговата криза? euinside прогнозира, че Португалия ще бъде последната плочка от доминото в еврозоната. Една от причините за това ни виждане е, че не всички страни страдат от една и съща болест и макар Испания да има тежки проблеми, включително в банковия си сектор, страната вече демонстрира решителност при провеждането на ограничителни мерки и структурни реформи. Втората причина е, че макар и с известно закъснение и колебливост, през последната година ЕС предприе мерки за справяне с дълговата криза и за повишаване на икономическата координация, които неизбежно ще дадат резултат. А веднъж ограничена в рамките на периферията, „инфекцията” ще бъде третирана болезнено, но няма да се превърне в епидемия.

Това е прогнозата на euinside. А Вашата?