euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Португалия ще е последната плочка от доминото в еврозоната

Ралица Ковачева, 1 май 2011

Ще се окаже ли Испания следващата страна от еврозоната, която ще се катурне под натиска на дълговата криза? euinside прогнозира, че Португалия ще бъде последната плочка от доминото в еврозоната. Една от причините за това ни виждане е, че не всички страни страдат от една и съща болест и макар Испания да има тежки проблеми, включително в банковия си сектор, страната вече демонстрира решителност при провеждането на ограничителни мерки и структурни реформи. Втората причина е, че макар и с известно закъснение и колебливост, през последната година ЕС предприе мерки за справяне с дълговата криза и за повишаване на икономическата координация, които неизбежно ще дадат резултат. А веднъж ограничена в рамките на периферията, „инфекцията” ще бъде третирана болезнено, но няма да се превърне в епидемия.

Това е прогнозата на euinside. А Вашата?