euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Източното пространство на Русия и ЕС може и да се финландизира някой ден

Аделина Марини, June 2, 2009

Терминът "финландизация" изпадна от настоящия дипломатически речник откакто Финландия изостави темата, а Русия вече не е Съветския съюз. Все още обаче в термина има живот и въпросът е дали не може да се използва за страните от Източното партньорство, новата инициатива на ЕС, представена за първи път в Прага на 7 май по идея на Полша и Швеция. Въпросът за финландизацията повдига Майкъл Емерсън, анализатор в Центъра за проучване на европейската политика, базиран в Брюксел. Споменът за финландизацията се върнал в главата на Емерсън именно в Прага, където разговарял с лидер на гражданското общество от Беларус. "Останахме с впечатлението, че Москва е готова да види известна финландизация на Беларус, която възприема за неизбежна и дори полезна", е казал лидерът. Това обаче, в контекста на Беларус, означава оставане в орбитата на Москва, поне що се отнася до въпросите на стратегическата сигурност (стратегически военни инсталации, 50 % собственост върху газопровода, никакви мераци за членство в НАТО).

По подобен начин стои и еманципацията на Молдова и Армения, а също и на Украйна, която е домакин на руската черноморска флота поне до 2017, но може да се окаже, че срокът ще бъде удължен още веднъж. Така че, пише Майкъл Емерсън, стратегическият пейзаж придобива все повече яснота: нито една от шестте страни от Източното партньорство няма обозрими шансове за членство нито в ЕС, нито в НАТО, руското стратегическо присъствие е устойчиво и ще се развива още, а всички страни се стремят към политическа и икономическа "европеизация" в различна степен.

Целият проблем, смята още Емерсън, е че Русия и ЕС споделят обща "близка чужбина". И докато ЕС нежно поощрява политическа и икономическа европеизация, Русия търси консолидация на своите стратегически интереси. Въпросът е доколко двата типа политика могат да се смесят и да се превърнат в общо Европейско пространство, дом, къща, ред или архитектура, пита в заключение анализаторът Майкъл Емерсън.