euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Разум по време на криза

Аделина Марини, November 24, 2008

За зрелостта на обществата можем да съдим по реакциите им по време на криза. Финансовата криза безспорно е време на изпитание за политиците и бизнеса. И именно, балансът между тях, е това, което в крайна сметка дава смисления резултат. Блестящ пример в това отношение е Испания, често сравнявана с България заради изходната позиция при влизането й в Европейския съюз преди повече от 20 години като икономическо, социално и политическо състояние. Не се наемам да кажа дали поведението й сега, 2008-ма година, е следствие от двудесетилетно членство в Европейския съюз, но факт е, че тази година Испания отбеляза бюджетен излишък от 2.2 % от БВП.

За сравнение, българският бюджетен излишък е малко над 3 % от БВП, който в евро е около 30 милиарда. За какво обаче испанското правителство иска да харчи тези пари? Мадрид се възползва от възможността и реши да похарчи тези пари за намаляване на данъците и за увеличаване на публичните разходи. Възможно най-добрият подход в момент на криза, защото от една страна се стимулира бизнеса и потреблението заради по-ниските данъци, а от друга може да се увеличат заплатите в публичната сфера. Естествено, това могат да си позволят само държави, реализирали бюджетен излишък. В случая с Ирландия например, има сериозна дупка в бюджетния дефицит.

Точно тези разлики в 27-те страни-членки може да се окажат сериозна пречка пред реализацията на плана за икономическо възстановяване на Европейския съюз. Той ще бъде представен в сряда, 26 ноември. Според вестник “Financial times”, който разполага с извадки от документа, идеята на плана ще бъде да удари с един куршум два заека, а именно: правителствата на страните-членки ще трябва да одобрят пакет на стойност 130 милиарда евро за стимулиране на икономиката, така че да се излезе от рецесията. Друга мярка, предвидена в плана е за по-слабо развитите икономики в съюза да се пренасочат средства от фондовете за регионална помощ. Те са на стойност 347 милиарда евро за периода 2007-2013. И още един плюс, който всъщност може да се окаже минус: част от парите, предвидени за харчене през 2011, 2012 и 2013-та да може да се използват още през 2009 и 2010. Защо казвам, че това може да се окаже минус? Ако вземем за пример отново България, знаем, че у нас харченето на пари, без значение наши или европейски, което също означава наши, е твърде непрозрачно, почти винаги неефективно и в този смисъл не е много ясно защо трябва да се прави. Не става ясно също така, дано да разберем това в сряда, когато ще бъде обявен планът, дали тези по-слабо развити страни-членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа, ще участват в 130-те милиарда, чиято цел е стимулиране на икономиката.

И ако отново се върнем на примера с Испания за това как тя ще харчи бюджетния си излишък, не е трудно да се досетим, че на България ще й бъде изключително трудно не просто да участва в този план, но и да се възползва от него. Ако сте проследили дискусиите около бюджета за 2009-та година в парламента, знаете, че той е съставен в твърде условно наклонение по отношение на мерките за борба с кризата, за която много икономисти смятат, че ще се усети най-силно в България през пролетта. Затова е хубаво, когато обмисляте дали да гласувате следващата година на парламентарните избори, да се сетите за тази малка подробност, която обаче е с дългосрочни последици и да прецените за кого и дали да гласувате. Впрочем въпросът дали не би трябвало да си го поставяте, тъй като при нашата избирателна система, във всички случаи е по-добре да гласувате, ако ще и за някоя низвергната партийка, отколкото да оставите гласът ви да бъде разпределен между големите партии.