euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ефективна ли е енергийната ефективност?

Аделина Марини, August 4, 2009

Този въпрос все по-разгорещено се дискутира в медиите в САЩ, заради мащабната част от икономическия пакет стимули, посветен на енергийната ефективност. В свой коментар във вестник "Вашингтон пост" Гуен Отинджър, програмен изследовател по история и политика на околната среда и химическия център за временна история и политика на фондация "Херитидж" пише, че така популярните програми "пари срещу старо", чиято цел е да стимулира потребителя да прави големи покупки в името на околната среда, всъщност й вредят повече. Така например, програмите за електроуреди поощряват потребителите да си подменят миялните машини, сушилните и хладилниците с по-нови, които изпълняват стандартите за ефективност, определени от правителството.

Замисълът е, че от такива програми печелят едновременно и икономиката, и околната среда, тъй като увеличеното харчене на потребителите помага на производителите и търговците, докато в същото време увеличава ефективността и намалява употребата на изкопаеми горива, откъдето пък следва, че се намаляват и емисиите парникови газове. Според Гуен Отинджър обаче, дори и новите коли и електроуреди да са по-ефективни от старите, самият акт на подмяната им има екологична цена, която не е калкулирана в стимулиращия пакет на правителството.

Правенето на нов автомобил, миялна машина или хладилник изисква енергия и ресурси: производството на стомана, алуминий и пластмаса е интензивно консумиращ енергия процес. Не по-малко важен е въпросът с депозирането на старите уреди и автомобили като отпадъци, нещо, което се изисква от повечето стимулиращи програми, но също има екологична стойност: нужна е допълнителна енергия, за да се обработят старите метали, пластмасовите компоненти пък често не могат да се рециклират и трябва да се депозират в специални сметища, а течностите, които се използват от двигателите или тези за хладилниците, както и другите химикали, свършват своя живот като опасни химически отпадъци.

Затова, Гуен Отинджър препоръчва на стратезите, ако наистина искат да влагат пари с екологични цели, да направят по-задълбочени анализи за това що е то енергийна ефективност като включат в тях и целия цикъл на един продукт: от неговото производство до изхвърлянето му. Само тогава, завършва статията си г-н Отинджър, те могат да разчитат, че политиките им ще спасят както икономиката, така и околната среда.