euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Г7 е мъртва, да живее Г20!

Аделина Марини, October 3, 2009

Ако някога изобщо сте обръщали внимание на новините за срещите на върха на Г7, а после на Г8, а сега, наскоро, на Г20, замисляли ли сте се с какво се занимават тези организации? Постоянно говорим за ООН, за купища други световни формати, но, пак, оставаме с чувството, че световните дела се решават от само себе си. Но, дали това е така?

В днешния си брой вестник "Файненшъл таймс" прави ретроспекция на еволюцията до Г20 или, иначе казано, на глобалната икономическа организация, от която, всъщност, зависи накъде ще върви светът. Г7 или Групата на Седемте най-развити индустриализирани държави е създадена в период на криза, преди 37 години. Според редица лидери и представители на глобални финансови институции, Групата е отдавна мъртва - през последните години заседанията й са били скучни, провеждани в безпрозоречни стаи във Вашингтон и завършващи с безсмислени комюникета.

Вестникът цитира Мървин Кинг, гуверньорът на Банг ъв Ингланд, според когото смъртта на Г7 е настъпила още през февруари 2004 г., когато е имало дискусия за дисбалансите в глобалната търговия и обменните курсове. Още тогава, на масата са липсвали стратегически глобални играчи като Китай и Индия. Той е казал това още през 2006 г.

Но, с какво са се занимавали всъщност? Още в ранния вариант на Групата, когато тя е била с пет членки - без Канада и Италия, Големите са обсъждали валутните пазари. В споразумението си от 1985 г. те са призовали за по-слаб долар. Този глобален формат е създаден от Франция през 1975 г. година по-късно към групата се присъединява Канада, а през 1997 става известна като Г7 + Русия, тъй като Русия не е възприемана от големите и богати държави като равноправна на тях, но е включена със съзнанието, че важните решения не може да бъдат взимани без нейно участие. Впоследствие, Групата еволюира до Г8.

Както неведнъж е ставало дума на euinside, ЕС е представен в Групата, но не като единица и, съответно, не може да председателства Групата. В момента Г8 се председателства от Италия. Домакинството продължава 1 година. Догодина е ред на Канада. Вероятно 2010 ще има срещи на организацията, но според много представители, те дори няма да си направят труда да разпространят комюнике. Просто, защото на последната си среща на върха в Питсбърг, новият формат - Г20 реши, че това ще бъде водещата организация, в рамките на която ще бъдат решавани глобалните проблеми.

Досега, нововъзникващите пазари присъстваха на срещите на Г8 в отделни панели, но само за да бъдат информирани какво са решили Големите. Сега, с новия формат - Г20 - тези проблеми ще бъдат решавани почти равноправно. Според договореностите от Питсбърг обаче, водещият глас отново ще бъде на най-богатите.

Основните теми, с които Групите са се занимавали и продължават да се занимават са икономическите и търговски дисбаланси. И, ако досега превес взимаха богатите страни, които се стараеха да запазят глобалното си лидерство, сега вече е напълно ясно, че мненията и позициите на нововъзникващите пазари, с които развитите са вече безвъзвратно свързани, ще бъдат взимани предвид. Решенията, които предстои да бъдат взимани, ако се постигне съгласие, са дали към световните валути да бъдат включени нови, както настояваха Русия и Китай - за китайския юан. Друга актуална тема са цените на петрола, субсидирането на земеделието и на други продукти, които, на практика, правят световната търговия не особено справедлива.