euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС да даде на "заден ход" по отношение на хармонизацията

euinside, February 15, 2010

Много са мненията за това как Гърция успя не просто да стигне до лошото положение, в което се намира, а и да започне да дърпа цялата еврозона след себе си. Една от основните причини, поради които само Гърция изпадна в тежко икономическо състояние, а други държави засега се държат, е почти пълната хармонизация на законодателството на тези страни с европейското в най-разнообразни сфери като енергийна ефективност и доставки на енергия, политика на предприемачество, акредитация и сертификация, защита на потребителите, финансови и платежни услуги, регионална политика и много други. Най-важният ефект от всички тези общи правила е по-ниската степен, в която държавите могат да се конкурират помежду си в резултат на собствения си избор в целия спектър на икономическата политика. Това пише в анализ Велико Димитров от Института за пазарна икономика.

Според него, колкото по-ниска е степента на хармонизация, толкова по-голяма е и свободата на избора. Това означава, че винаги някои държави в ЕС ще се развиват по-стабилно и по-бързо, докато други ще изпадат в кризи (случая с Гърция) и относително ще обедняват. "За щастие все още на държавите не са отнети всички лостове за самоопределяне на националната икономическа политика, особено по отношение на фиска. Това състояние най-малкото трябва да се запази, за да се предотврати икономически упадък на ЕС вследствие на липса на здравословна конкуренция между страните. А защо да не помислим и за "заден ход" по отношение на редица области, които сега са хармонизирани?", пише още Велико Димитров.

А какво всъщност се случи?

Очакванията са бюджетният дефицит да надхвърли повече от 4 пъти максимално позволения по Маастрихтските критерии (3% от БВП), а икономиката през 2010 г. да се свие за втора поредна година. Паралелно с това, постоянните стачни действия в частния и публичния сектор допълнително ще повишат очаквания отрицателен растеж, тъй като не са били предвидени. Към това може да се добавят и разкритията за манипулиране на националната финансова статистика и като цяло нарастващо недоверие към стабилността в страната.

Застраховката срещу невъзможност от страна на Гърция да изплаща държавен дълг (CDS - credit default swap) се покачи през последните седмици до над 350 базисни точки. За сравнение, този показател за други страни от Еврозоната, също считани за рискови в определена степен - Испания, Италия и Португалия, е съответно 140, 130 и 180 точки.

В анализа се отбелязва и едно много интересно наблюдение, че всъщност сегашната ситуация в Гърция не е резултат от някаква необмислена политика в последно време, а точно обратното - от традиционна политика, продължавала с години и изразяваща се, според редовните наблюдатели, в безконтролно харчене на бюджетни средства, корупция в публичния сектор, високи данъци и, съответно, укриване на данъци. Иначе казано - ако Гърция беше предприела реформи, каквито отдавна й се обяснява, че трябва да направи, това можеше и да не се случи или поне не в такава степен.

И тъй като официалната валута в Гърция е еврото, всичко това нямаше как да не повлияе и на обменния му курс - общата валута се обезцени спрямо долара с над 10% за последните три месеца. Въпреки че за износителите на продукция, обезценяването на националната валута по принцип се разглежда като положително развитие, за почти всички останали в една икономика това означава реално обедняване. И тъй като Гърция не е единствената страна в Еврозоната, това директно рефлектира и върху икономиките на всички останали държави.